Frederikshavn

Årsmøde i Gigtforeningen

Gigtforeningens lokalafdeling har afholdt årsmøde i Rådhuscenteret. Bestyrelsen forblev uændret, dog blev næstformandsposten igen besat af Ole Mølholt. Formand Karen Kristensen, kasserer Birtha Mariegaard, Signe Sivertsen, Inge Bilde samt suppleant Frede N. Pedersen. Lokalafdelingen har i det forløbne år været særdeles aktiv, foruden foredrags- og hyggeaftener har man året igennem motioneret medlemmerne ved gymnastik-, varmtvandstræning og stavgang, aktiviteterne afholdes over fem af ugens dage. Årets regnskab viste overskud på kr. 4,867,71. Vendsysselkredsens generalforsamling afholdes i år i Forsamlingsbygningen, Østergade i Hjørring, onsdag 2. marts, hvortil alle gigtforeningens medlemmer er velkomne, det bemærkes, der er forslag til vedtægtsændringer. Fra Gigtforeningens hovedkontor er der i år besøg af kredskonsulent Lisbeth Spangsgård.