Årsmøde ramt af sygdom eller bold

Influenza - og måske håndbold - havde tyndet ud i de godt 80 forhåndstilmeldte til fællesspisning i Haverslev.

Fællesspisningen forud for skolebestyrelsens årsmøde på Haverslev Skole forleden trak kun omkring 50 børn og voksne, hvilket er væsentligt færre end tidligere år. Influenza - og måske håndbold, havde tyndet ud i de godt 80 forhåndstilmeldte. Men efter spisningen dukkede mange flere op. Der var dermed over 50 voksne til selve årsmødet, der hørte om Skole og Samfunds tanker med "Trivselsambassadører". Samtidig udfoldede der sig en rigtig god trivsel hos børnene i den anden del af skolen, hvor elever fra 6. klasse havde arrangeret leg og underholdning for de yngre børn. En opgave de udførte på fortrinlig vis. Trivselsambassadører er tænkt som igangsættere af initiativer, der kan være med til at skabe trivsel for eleverne, såvel i skolen som i fritiden. Der er allerede interesserede forældre, men hvis nogen andre har lyst til at medvirke i arbejdet med trivselsambassadører, kan de henvende sig til forælder Kirsten Thorsen (98654110) eller Maja Thorup Christoffersen (98654489).