Årstiderne og kirkelige højtider i festlige farver

4. klasserne på Hånbækskolen skal udsmykke konfirmandhuset i anledning af husets 30 års jubilæum i september

6
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Selvom Melissa er mus­lim og ikke er vant til at kom­me i dansk kir­ke, går hun op i pro­jek­tet med liv og sjæl. Her er hun flan­ke­ret af ve­nin­der­ne Met­te, Rik­ke og Met­te.

FREDERIKSHAVN:De to 4. klasser på Hånbækskolen har fået en kunstnerisk opgave. De skal udsmykke Bangsbostrand Sogns konfirmandhus på Hånbækvej i anledning af husets 30 års jubilæum, der markeres i begyndelse af september. Det har været en udfordring for elever og lærere. På den ene side har de fået en bunden opgave: Lav fire tableauer med temaerne påske, pinse, høst og jul til de fire store vinduer i konfirmandhuset. På den anden side har de fået en vis grad af kunstnerisk frihed. Fantasien har fået lov at blomstre - i hvert fald i den fase, hvor de har lavet skitser. Sognets medlemmer kan glæde sig til at se det færdige resultat i september. Sognemedhjælper Vibeke Bach Hansen samt lærerne Inga Rørholm Davidsen og Birgit Brønden Jensen har arbejdet med ideen siden februar, mens eleverne har været inddraget siden påske. Skitser og studier Eleverne har lavet skitser og studier, først på papir og senere på små stykker silke. Da NORDJYSKE besøgte skolen, var nogle af eleverne i 4.A i gang med papirskitser i naturlig størrelse. De fire silkemalings-kunstværker skal rumme flere forskellige symboler, dels de fire årstider og dels de fire kirkelige højtider. Der er visse betingelser vedrørende farver og motiver, der skal med. Påskes farve er hvid, og der skal være et kors og påskeliljer. Pinsens farve skal være grøn. Det kirkelige symbol er duen og desuden skal der være pinseliljer på kunstværket. Høsten er symboliseret ved kornaks og frugter og farven er selvfølgelig gylden. Julens farve er lilla. Selvfølgelig skal der være plads til en stjerne og desuden julerosen. Enkle motiver Gennem processen fra idé, studier og skitser til det færdige resultat, erfarer eleverne, at mange detaljer må sorteres fra, og at motiverne i stedet skal være store og enkle. De skal kunne ses på stor afstand - også gerne udefra gennem vinduerne i konfirmandhuset. Derfor er det ikke sikkert, at der i de færdige kunstværker bliver plads til solsikker, påskeharer og fantasifulde påskekyllinger. Menigheden får dog mulighed for at se det hele, når der i forbindelse med jubilæet laves en stor udstilling i konfirmandhuset. Her kommer nemlig også alle skitserne med. Udstilling Et andet delprojekt er, at de kristne symboler også skal laves i ler og monteres på sten eller strandingsgods. Kunstnerne og deres familier samt lærerne markerer åbning af udstillingen med en festlighed den 7. september. Sognemedhjælper Vibeke Bach Hansen fortæller, at det er tanken, at de fire tableauer senere kan bruges som en form for altertavle - måske permanent, måske især ved børne- og familiegudstjenester.