AAU centrum for vurdering af miljø

Hul efter amterne fyldes ud af nyt center

Lone Kørnøv, der skal lede det nye center, markerer samtidigt et lille jubilæum: Hun er kvindelig professor nummer 10 på de tekniske videnskaber. Martin Lehmann er vicecenterleder. Foto: Michael Kochw

Lone Kørnøv, der skal lede det nye center, markerer samtidigt et lille jubilæum: Hun er kvindelig professor nummer 10 på de tekniske videnskaber. Martin Lehmann er vicecenterleder. Foto: Michael Kochw

AALBORG:Da amterne forsvandt for godt tre år siden, mistede Danmark et samlingspunkt for viden om miljøsager. Men et nyt opstår på onsdag, når Aalborg Universitet åbner Det Danske Center for Miljøvurdering, kaldet DCEA. Ved samme lejlighed holder professor Lone Kørnøv tiltrædelsesforelæsning - hun er udset til at stå i spidsen for de 26 forskere, der udgør centret. De fleste er ingeniører, men staben rummer også en biolog og endda en filosof. Det bliver ikke et sted, hvor forskere sidder højt hævet over virkeligheden: - Vi har gennem årene opbygget et stærkt hold, der gør meget ud af at samarbejde ud af huset med kommuner, regioner, virksomheder og for eksempel også det grønlandske selvstyre. Vi vil gerne både formidle vores forskning og samtidig lade os inspirere af de udfordringer, brugerne oplever, forklarer Lone Kørnøv. Amternes bortgang fik spredt medarbejdere med viden om miljøvurdering på mange små enheder. Nu hører opgaverne hjemme i kommunerne, og Lone Kørnøv mener, at miljøindsatsen siden "har været udfordret": - Man kan i hvert fald sige, at der er rum for forbedringer. Vi har for eksempel lige gennemgået 150 miljørapporter fra kommunerne for at se, hvordan klimaudfordringen tackles i praksis. Vi har set, at det er vigtigt at være med til opbygge kompetencer, siger hun diplomatisk. Miljøvurderinger omfatter efterhånden en lang række felter. Traditionelt har det været vurdering af projekter - fra nye veje og energianlæg over industrier til udvidelse af landbrug. Nu omfatter det også krav om miljøvurderung af planer som for eksempel lokalplaner, spildevandsplaner, kommuneplaner og en lang række andre områder inden for planlægning. Bredere vifte - Viften er blevet bredere, og meget mere skal miljøvurderes, forklarer Lone Kørnøv. Det nye center udspringer af Institut for Samfundsudvikling og Planlægning på AAU, og på internationalt plan er det stort: Det største eller et af de største i Europa. - Samtidig spænder vi meget bredt inden for miljøvurderinger. Vi arbejder med miljøvurderinger af projekter og planer, livscyklusvurdering, natur/vand/landskab og meget andet, siger den nye centerleder. Evnerne i Aalborg har vakt opmærksomhed andre steder. DCEA skal til oktober arrangere et europæisk symposium om miljøvurdering for den internationale organisation på området samt en nordisk forskningsdag, Bagefter skal forskerne fra Aalborg bringer de europæiske erfaringer og vinkler videre til et tilsvarende symposium i USA tre uger senere.