AAU får medicinsk uddannelse

Aalborg Universitet får en medicinsk uddannelse. Torsdag eftermiddag blev rektor Finn Kjærsdam ringet op af videnskabsminister Helge Sander med den gode nyhed.

Uddannelsen bliver fem-årig, og titlen bliver medicin med industrielt sigte. AAU søgte for et par år siden om en lægeuddannelse, men det ønske mødte stor modstand fra både Sundhedsstyrelsen og de øvrige universiteter med medicinske uddannelser. Derfor sadlede universitetet om for fem måneder siden, og siden er der forhandlet om den nye uddannelse, som nu er faldet på plads. De første studerende kan begyndte 1. september næste år, og Finn Kjærsdam oplyser, at universitetet opretter et sundhedsvidenskabeligt institut med professor Egon Toft som leder. Toft får titel af prodekan.