Videregående uddannelser

AAU foreslår elitestudier

Studieformen passer perfekt, mener ledelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Aalborg Studerende fra Aalborg Universitet mødes på Gammel Torv Pressefotograf Michael Bygballe

AALBORG:Elitestudier til studerende med høje karakter, som er rede til at gøre en ekstra indsats. Det kan blive en realitet på Aalborg Universitet allerede efter sommerferien i år. Forslaget indgår i det oplæg til en udviklingskontrakt, som universitetets bestyrelse har sendt til Videnskabsministeriet. I løbet af de næste par måneder skal kontrakten forhandles færdig, så den kan træde i kraft fra 1. april. - Hidtil er meldingen om eliteuniversiteter kommet fra ministeriet, men vi vil også gerne være med til at pege på områderne, forklarer rektor ved AAU, Finn Kjærsdam. Han ser universitetets arbejdsform med projektarbejde i grupper som en stor fordel, når der skal oprettes elitestudier: - Vores mindste enhed er jo ikke hold på 50 studerende, men projektgrupper på fem studerende. Så en væsentlig del af arbejdet består i at matche studerende i elitegrupper med forskere på meget højt niveau, som vi jo allerede har. Dermed bliver det ikke nødvendigvis meget kostbart, siger Finn Kjærsdam. Elitestudier vil ikke forringe de øvrige studerendes uddannelse, men give nogle studerende mulighed for ekstra fordybelse, understreger han. Om elitestudier skal være omfatte alle fem år af en universitetsuddannelse eller kun de sidste to år - kandidatuddannelsen - er ikke afklaret, ligesom det ikke er afgjort, om studerende skal binde sig for hele perioden eller kan skifte mellem niveauerne for hvert semester. - Alle de ting skal vi til at diskutere, men jeg kunne forestille mig, at de studerende vil foretrække kombinationsmuligheden, vurderer han. Samtidigt ser han meget gerne, at elitestudierne bliver koblet med muligheden for at fortsætte som ph.d. efter kandidateksamen. Det vil være en væsentlig del af en forskerskole. Færdig til tiden Det ni sider lange oplæg omfatter en række andre punkter, hvor det beskrives, hvad AAU allerede gør og fortsat vil gøre. Blandt andet er det ambitionen at være førende blandt danske universiteter, når det gælder om, at de studerende bliver færdige til tiden og får arbejde bagefter. I forvejen ligger Aalborg Universitet rigtig lunt på det punkt. Inden for forskningen vil universitetet udpege 25 kernefelter, hvor man har stærke forskere. Af dem er tre fremhævet som de områder, hvor AAU skal i den absolutte verdenstop - eller med Finn Kjærsdams formulering: Hvor andre skal synes, at vi er blandt de førende. Det gælder sundhedsteknologi og telekommunikation samt problembaseret læring. Det sidste er netop den projektgruppe-form, som hovedparten af undervisningen er bygget op om: - Vi kan så at sige opfatte hver eneste gruppe som et laboratorium, siger Finn Kjærsdam. Også tæt kontakt med udenlandske studerende og universiteter står højt på listen. AAU stræber således efter at udbyde mindst en tredjedel af sine kandidatuddannelser på engelsk, ligesom man ifølge oplægget vil arbejde for, at mindst 20 procent af de videnskabelige medarbejdere er udenlandske forskere. - Vi vil også fastholde et relativt højt antal udvekslingsstuderende, og vi satser på at have aftaler med 200 udenlandske universiteter, forklarer FInn Kjærsdam. Desuden er det ambitionen at sikre, at de studerende i gennemsnit har mindst 10 procent af deres studium som projektarbejde eller praktik i samarbejde med det private erhvervsliv og/eller den offentlige sektor. Flere kvinder Ligestilling både mellem køn og etnisk indgår også i oplægget. Således skal antallet af kvindelige professorer gerne fordobles inden udgangen af 2008: For tiden udgør kvinderne blot syv ud af universitetets godt 100 professorer.