Aalborg

AAU gør sig helt fri af Musikkens Hus

Aalborg Universitet (AAU) har ikke længere nogen tilknytning til de kuldsejlede planer om Musikkens Hus på havnefronten i Aalborg. Dermed er en af de tre oprindelige grundpiller bag det stort anlagte projekt borte. De to andre er musikkonservatoriet og symfoniorkestret.

Universitetets farvel bliver konklusionen på et brev, som formanden for AAU’s bestyrelse, Frank Jensen, en af de nærmeste dage skriver til Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBS) under Videnskabsministeriet. Styrelsen repræsenterer AAU i forhold til Musikkens Hus, og derfor skal der være helt rene linjer både bagud og i fremtiden, understreger bestyrelsesformanden. - Vi starter forfra, som han formulerer det. Brevet skal sikre, at både UBS og bestyrelsen for Musikkens Hus ved, hvor de har universitetet, forklarer Frank Jensen: - Det gælder også i forhold til et fremtidigt projekt. Fonden bag Musikkens Hus kan ikke på forhånd regne med universitetet som lejer, men vi vil selvfølgelig tage stilling til et nyt projekt, når det foreligger. Hvor mange penge, Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har brugt, skylder væk og har tilbage i kassen, står temmelig uklart for øjeblikket. En lukket bestyrelse kombineret med forhandlinger med det østrigske arkitektfirma bag de storslåede - men alt for dyre - planer betyder stor usikkerhed om den reelle økonomiske formåen. Til gengæld har Aalborg Universitet ingen penge i klemme: - Så vidt jeg ved, har vi ikke haft andre udgifter end den arbejdskraft, vi har lagt i det undervejs, siger Frank Jensen. soeren.bak@nordjyske.dk

Forsiden