Aalborg

AAU-hjælp til protesepatienter

Yijuan Xu fra Aalborg Universitet har fået 75.000 kroner fra Carlsbergs Mindelegat til at færdiggøre sit specialeprojekt, som skal forhindre ledsmerter hos protesepatienter.

Yijuan Xu fra Aalborg Universitet har fået 75.000 kroner fra Carlsbergs Mindelegat til at færdiggøre sit specialeprojekt, som skal forhindre ledsmerter hos protesepatienter.

Hæder: Aalborg Universitet var repræsenteret blandt de otte udvalgte, som for nylig modtog et scholarship på 75.000 kroner fra Carlsbergs Mindelegat. Yijuan Xu er i gang med kandidatuddannelsen i Bioteknologi, og hun kan nu bruge pengene på at færdiggøre sit specialeprojekt. Yijuan Xu har allerede vist ekstraordinære evner på sit felt, og hun er derfor blevet optaget på elitestudiet inden for Molekylær Bioteknologi – en anerkendelse som kun 10 procent af de studerende på en årgang opnår. På elitestudiet har Yijuan Xu fået professor Per Halkjær Nielsen som vejleder på specialeprojektet ”Udvikling af nye diagnoseværktøjer for infektioner i forbindelse med ledproteser”. - Yijuan Xu er meget talentfuld, flittig og målrettet. Samtidig er hun behagelig at omgås. Hun har helt sikkert et stort potentiale inden for forskning og udvikling, og jeg er overbevist om, at hun vil lave et specialeprojekt på et højt niveau, som også kan publiceres i et internationalt tidsskrift, siger professor Per Halkjær Nielsen. Per Halkjær Nielsen forventer, at Yijuan Xu vil udvikle et nyt sæt af molekylærbiologiske metoder, som kan komme de mange patienter med ledsmerter i proteser til gode, fordi metoderne vil give bedre diagnoser og dermed sikre en bedre behandling. Yijuan Xu er født og opvokset i Shanghai, men har siden 2001 boet i Danmark, hvor hun både har mand og barn. Hun begyndte på Aalborg Universitet i 2004.