AAU i samarbejde om international uddannelse

]Om kort tid bliver det muligt at indskrive sig på flere universiteter til én uddannelse

AALBORG:Udlandsophold er et vigtigt led i mange AAU kandidaters uddannelse. Og nu gør universitet selv en endnu større indsats for at give de studerende mulighed for at tage en international uddannelse, som kan ruste dem til arbejdsmarkedet. I forbindelse med samarbejdet i konsordiet af innovative universiteter har man netop givet håndslag på at lave en international ”gradual school”. - Det bliver et tilbud om at man indskrive sig sådan, at man kan fordele sin uddannelse på flere universiteter, fortæller rektor Sven Caspersen, som løftede sløret for aftalen i forbindelse med NORDJYSKEs legatuddeling. De innovative universiteter er en lang række samarbejdspartnere i det meste af Europa, men i første omgang er det kun tre af dem, der åbner for den ”koordinerede” tilmelding. På længere sigt er det planen, at der skal åbnes op for endnu mere, men projektet er stadig i en indledende fase, og der mangler mange detaljer, før det hele er på plads. - Rækkefølgen af kurserne skal være givet på forhånd, men en af arbejdsøvelserne bliver at finde ud af, hvor stor frihedsgraden skal være i valgmulighederne, siger Sven Caspersen. Udover de rent fysiske flytninger fra semester til semester arbejder man også på at lave fjernundervisningsmoduler, som giver de studerende mulighed for at følge kurser i fjerntliggende egne uden at skulle rives op med rode for at studere udenlands. I det hele taget er det meningen, at projektet efterhånden skal udvides, så samarbejdet stikker endnu dybere. Visionerne er der, men detaljerne mangler. - Foreløbig har vi aftalt, at det er noget vi vil bruge nogle kræfter på og selvfølgelig også investere penge i, siger Sven Caspersen.