Aalborg

AAU-model kan gavne andre

At Aalborg Universitet har et godt samarbejde med erhvervslivet er velkendt. En ny undersøgelse fra Dansk Industri bekræfter forholdet.

AALBORG:DI har spurgt 300 virksomheder, der tilsammen leverer 70 procent af de private forskningsmidler i Danmark. Det halve af dem svarer, at AAU's erhvervsorientering er "meget god", mens Danmarks Tekniske Universitet kun får det skudsmål fra 27 procent af virksomhederne. Syddansk Universitet, der som det tredje indgår i undersøgelsen, må nøjes med 23 procent. Dekan Frede Blaabjerg, AAU, peger overfor bladet Ingeniøren på universitetets standardaftaler som en væsentlig del af forklaringen. Ved at bruge dem sparer både AAU og virksomheder en masse forhandlingstid om rettigheder til mulige patenter. Ideen bliver fremover bredt ud til andre universiteter via Forsknings- og Innovationsstyrelsens nye værktøjskasse. Den skal give parterne redskaber til at finde fodslag om aftaler.