AAU-rektor: Naturligt at samarbejde med Århus

- Vi kan noget, og Århus kan noget mere, så det vil være hensigtsmæssigt med et samarbejde. Det siger rektor Sven Caspersen fra Aalborg Universitet i forbindelse med de tanker om at lade universitetet deltage i lægeuddannelsen, som er blevet luftet i flere omgange.

Blandt andet tog amtsborgmester Orla Hav (S) emnet op på et møde for nordjyske folketingsmedlemmer forleden, og han uddybede sine tanker i NORDJYSKE i går. Orla Hav slog fast, at han ikke forestiller sig en komplet lægeuddannelse i Aalborg, men et samarbejde med Århus Universitet, hvor grunddelen af lægestudiet i givet fald fortsat skulle være: - Internationalt set er diagnosticering det område af lægevidenskaben, der er i vækst, og det er områder, hvor Aalborg Universitet er rigtig godt med, og hvor man med et samarbejde kunne berige lægevidenskaben med et teknologiløft, sagde Orla Hav i gårsdagens avis. Han mener, at det absolut bør udnyttes, at sundhedsteknologien står så godt på universitetet, og lade den supplere den klassiske lægeuddannelse. Sven Caspersen er helt med på tanken og siger: - Det er jo en idé, der har boblet længe, og jeg ser det som en udbygning af den naturlige samarbejdslinje mellem os og Århus Universitet. - Desuden er der ingen tvivl om, at der er brug for flere læger i Nordjylland, hvor mange stillinger står ubesatte, ligesom universitetet længe har oplevet et offentligt pres om at gøre mere ved sundhedsområdet, siger Sven Caspersen, der generelt gerne ser en forøgelse af uddannelseskapaciteten her i regionen. Konkret hvad angår lægestudiet peger han på, at AAU arbejder på et meget højt niveau, når det for eksempel gælder medicinteknologi og sundhedsinformatik: - Det handler blandt andet om smerte- og sansemotorik, og de store kompetencer, som vi har på disse områder, kunne man trække på i Århus, hvor man jo har de brede kompetencer. - I det hele taget er vi i Jylland bedst tjent med at samarbejde, og det vil være naturligt især at samarbejde med Århus Universitet, fastslår Sven Caspersen, der nu vil invitere sin århusianske kollega, Niels Chr. Sidenius, til en snak om tingene.