EMNER

AAU's kvikke studerende

AALBORG:Danmarks hurtigste studenter går på Aalborg Universitet. Nye beregninger fra Videnskabsministeriet viser, at AAU har den laveste studietid af alle landets otte universiteter. I gennemsnit bruger studenter i Aalborg 5,3 år om at tage en uddannelse, der er normeret til fem år. På landsplan ligger gennemsnittet på 6,5 år, og længst tid i bøgernes verden tilbringer studerende på Københavns Universitet med 7,1 år. Også i Roskilde med 7,0 år og i Århus med 6,7 år giver de studerende sig god tid. Rektor Finn Kjærsdam, Aalborg Universitet, mener, at den hurtige studietid i Aalborg især har to årsager: - Den ene er undervisningsformen med problembaseret læring i grupper. Det betyder selvjustits - hvis en student mangler mandag morgen, så ringer de andre og spørger, hvor han bliver af. Skal man sidde i en forelæsning med 150 andre, så er der ingen, der opdager det, hvis man bliver væk. - Undersøgelser har også tidligere vist, at studerende her typisk bruger otte-ti timer mere om ugen på studierne end andre steder, føjer Finn Kjærsdam til. Den anden forklaring finder han i udbuddet af uddannelser: - Vi har mange professionsuddannelser. Man læser til for eksempel civilingeniør, jurist eller revisor. Dermed har man typisk et mål med at blive færdig. Det er lidt noget andet, hvis man læser noget - så er der ikke samme konkrete mål, forklarer Finn Kjærsdam. Forskellen på AAU og Roskilde Universitet skyldes dels, at RUC har mange individuelle projekter, dels at det ikke har professionsuddannelser.