Aalborg

AAU skal arbejde videre med lægeud-dannelsen

AALBORG: Det bliver hen på efteråret, før Aalborg Universitet får en endelig afgørelse på sin ansøgning om at oprette en uddannelse af læger uden autorisation til sundhedsvæsenet. Det står klart efter et møde mellem universitetets ledelse og embedsmænd fra såvel videnskabs- som undervisningsministeriet. Senest 14. september skal AAU aflevere en yderligere bearbejdet ansøgning. Proceduren er den, at Videnskabsministeriet behandler ansøgningen, mens selve afgørelsen træffes af undervisningsminister Bertel Haarder (V). Videnskabsminister Helge Sander (V) har ment sig inhabil, da han er valgt i Nordjylland. Aalborg Universitet har krav på svar senest 1. december, og hvis svaret bliver positivt begynder den nye uddannelse 1. september næste år. beukel