AAU: Sund økonomi i lægeskole

Kun få investeringer, men meget at spare på lægeløn

AALBORG:En lægeuddannelse på Aalborg Universitet vil være en samfundsøkonomisk gevinst. Det tvivler rektor Finn Kjærsdam ikke på. - Lønniveauet for læger i Nordjylland er højere end gennemsnittet for hele landet. Det hænger sammen med lægemanglen i regionen, så en lægeuddannelse vil kunne sænke lønnen til landsgennemsnittet. Dermed vil regionen kunne spare godt 40 millioner kroner om året. Tallene er Finn Kjærsdam kommet frem til ved at kigge på statistik fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Den viser, at læger i Nordjylland brutto tjener 65.513 kroner om måneden, mens tallet for hele landet er 62.732 kroner. Hvis den forskel ganges med 12 måneder samt med antallet af læger i regionen (1208) bliver facit lige over 40 millioner kroner. - De penge kan så bruges til at yde en bedre service til brugerne, mener Finn Kjærsdam. Heller ikke Aalborg Universitet vil blive sat voldsomt i ekstra udgifter ved at oprette en lægeskole, understreger han: - Vi har etableret alle de nødvendige laboratorier og faciliteter, så vi skal ikke til at bygge nye. Og Aalborg Sygehus er jo også fuldt udbygget, siger han som svar på de spørgsmål, SF's nordjyske folketingsmedlem Karl Bornhøft har rejst via spørgsmål til videnskabs- og sundhedsministrene. Koster ikke landsdelen noget Bornhøft vil have ministeren til at svare på, om det er samfundsøkonomisk fornuftigt med en lægeskole på AAU. I løbet af kort tid ventes det såkaldte Akkrediteringsråd at afgøre, om universitetet magter opgaven. Hvis det bliver et ja, kan kun aktiv indgriben fra videnskabsminister Helge Sander (V) stoppe uddannelsen. - Det er vigtigt, at nordjyderne får at vide, at en lægeuddannelsen på AAU ikke vil koste landsdelen, tværtimod, mener Finn Kjærsdam. Aalborg Sygehus har siden 2003 været universitetshospital for Aarhus Universitet, men det samarbejde kan måske komme i fare, hvis AAU får ja til oprette en lægeskole. I hvert fald har Aarhus Universitet flere gange antydet, at man i givet fald vil afbryde samarbejdet med Aalborg Sygehus: - Aarhus Universitet har på alle måder modsat sig vores plan, men vi er alle finansierede via skatterne, og sådan kan man ikke gøre, mener Finn Kjærsdam.