AAU tilknytter ekspert i forebyggelse

Torben Jørgensen er nu adjungeret professor ved AAU.

Torben Jørgensen er nu adjungeret professor ved AAU.

FORSKNING:Torben Jørgensen, professor, dr.med. og ledende overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, er blevet tilknyttet Aalborg Universitet som adjungeret professor. Torben Jørgensen er også formand for den nationale forskerskole for folkesundhed og medlem af det Nationale Forebyggelsesråd. Han har gennem 20 år været en central figur i den videnskabelige diskussion om sundhedsfremme og forebyggelse. I sit virke lægger han vægt på, at det enkelte er medansvarlig, men ikke eneansvarlig for eget helbred. Ingen ønsker at leve et usundt liv, men det sker, fordi borgeren er en del af samfundets struktur, levevilkår og rammer fra livet. Den nye adjungerede (rådgivende) professor bliver knyttet til det sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU. Fakultets leder, dekan Egon Toft, glæder sig over samarbejdet: - At knytte en kapacitet som Torben Jørgensen til universitetet betyder et stort løft for vores forskning i sundhedsfremme og forebyggelse. Torben Jørgensen blev læge i 1974 og uddannede sig videre til speciallæge i kirurgi og kirurgisk gastroenenterologi. Fra 1992 til '97 var han overlæge i kirurgi, og siden 1997 har han været ledende overlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Siden 2007 har han desuden været klinisk professor i forebyggelse og sundhedsfremme ved Københavns Universitet.