EMNER

AAU vil ikke stå dårligt

Der er lagt op til et mindre slagsmål mellem AAU og Aarhus Universitet efter at det århusianske universitet har meldt sig på banen med et planer om også at udbyde civilingeniøruddannelsen - et område, AAU og DTU i København hidtil har delt pænt mellem sig. Med en ny spiller på banen kan man i Nordjylland med nogen rette frygte, at mange kommende civilingeniør-studerende vil vælge Nordjylland fra - fordi Århus ligger "tættere" på. Udspillet fra Århus har fået AAU til at "svare igen" med et ønske om at etablere en lægeuddannelse i Aalborg. Amtsborgmester Orla Hav (S) bragte diskussionen på bane, da nordjyske folketingsmedlemmer i går på Nordjyske Medier gav deres bud på, hvad de vil arbejde for i den folketingssamling, der indledes i dag. Vi kan ikke fortænke AAU, at man for at sikre studerende - og dermed også penge til universitetet - ser sig om efter andre studier, når kollega-universiteter som Århus går på strandhugst på områder, hvor AAU med rette kan hævde at have en spidskompetence. Det væsentlige spørgsmål er imidlertid, om en sådan reaktion nødvendigvis er den rette at komme med. Er de kvalifikationer, man som færdiguddannet civilingeniør kommer ud med fra AAU, klart bedre end fra et nyt studium i Århus, vil søgningen til AAU formentlig ikke blive ringere end i dag. I en vis forstand handler det isoleret set mere om at tro på egne evner end at frygte andres. Og her har AAU foreløbig ikke noget at være bange for. Derfor borger allerede et stor antal færdiguddannede civilingeniører. Hvis AAU så alligevel mener, at et lægestudium er rigtig for AAU skal baggrunden herfor ikke være, at universitet i Århus er på nordjysk "strandhugst". Den bør rettelig argumenteres igennem ikke i konflikt med Aarhus Universitet, men i samarbejde . Hovedargumenterne må være de tekniske - og herunder nannotekniske - forskningsmiljøer, der i forvejen findes på AAU, og som vi ved kommende læger vil få brug for. Dermed bliver det ikke et slagsmål om studerende - hvad det umiddelbart kan se ud som om er på vej - men et spørgsmål om kompetancer. Og her vil AAU ikke stå dårligst.