EMNER

AAU vil oprette idrætsuddannelse

Der bliver plads til 50 studerende, når Aalborg Universitet (AAU) næste år opretter en idrætsuddannelse.

Målet er blandt andet at skaffe velkvalificerede folk til den hastigt voksende wellness- og livsstil-industri, ligesom elitetrænere og medico-industrien vil være oplagte aftagere. Det traditionelle formål med en idrætsuddannelse på universiteterne, nemlig at uddanne gymnasielærere, udgør også en væsentlig del af baggrunden. Universiteterne i både København, Odense og Århus har allerede idrætsuddannelser, men der er plads til en mere, mener rektor Finn Kjærsdam, AAU: - De må afvise mange ansøgere alle tre steder. Der er heller ingen ledighed blandt de uddannede – og dertil kommer, at vi har flere mål end blot at uddanne gymnasielærere. Han regner med en fem-årig uddannelse. Efter de første tre er bachelorgraden hjemme, og den studerende kan undervise i gymnasiet. De sidste to år vil så byde på specialisering, hvor de studerende får en række områder at vælge imellem, et at dem kan være udviklingen af idrætsredskaber i nye materialer: - På den måde kan vi kombinere med ingeniørvidenskab. På andre felter kan de studerende arbejde sammen med sundhedsvidenskab. Planen bliver modtaget med glæde af Michael Andersen, formand for Danmarks Idrætsforbund i Nordjylland og fra 1. september direktør for Team Danmark. - Man skal altid overveje, om der er plads til en ny uddannelse, men det tror jeg, at der er. Når Region Nordjylland sætter stigende fokus på oplevelsesøkonomi, sundhed og wellness, bliver der brug for folk, der kan vejlede. - Samtidig ved vi, at der hvor folk bliver uddannet – der bliver de også bagefter. Michael Andersen, der frem til 1. september er direktør for de nordjyske sundhedsuddannelser på Sundheds CVU Nordjylland, peger på, at et samarbejde mellem netop universitetet og Sundheds CVU vil være oplagt. I forvejen arbejder den sundhedsteknologiske uddannelse på AAU nært sammen med sundhedsuddannelserne. Han forventer også, at for eksempel fysioterapeuter vil fortsætte deres uddannelse med den to-årige specialisering på en ny idrætsuddannelse. Det har mange gjort på de andre universiteter. - Det bliver vigtigt at knytte den nye uddannelse til de stærke områder, man allerede har. Erfaringerne viser, at det tager 8-12 år at bygge et selvstændigt forskningsmiljø op, påpeger Michael Andersen. Samtidig lægger han vægt på, at en idrætsuddannelse skal knyttes sammen med humanistiske fag og samfundsvidenskab: - Idræt er meget mere end snæver biomekanik. En arbejdsgruppe på AAU skriver for øjeblikket på ansøgningen til Videnskabsministeriet, og Finn Kjærsdam regner med at have tilladelsen hjemme inden nytår.