EMNER

AAU vil være eliteuniversitet

Fra september bliver de dygtigste studerende samlet i grupper om de bedste professorer. Målet er, at elitehjernerne skal fortsætte som forskere på Aalborg Universitet.

De bedste lærere, de bedste studerende og det bedste udstyr. De tre elementer bliver samlet, når Aalborg Universitet (AAU) til september udbyder eliteuddannelser for 30 studerende. Dermed bliver landets nordligste universitet samtidigt det første, der udbyder eliteuddannelser på alle hovedområder: - Regeringen har besluttet, at der skal være eliteuddannelser. Og vi er så velforberedte, at det mest fornuftige er at gå i gang med det samme - vi vil ikke risikere at komme bagud, siger rektor Finn Kjærsdam, AAU. Samtidigt peger han på, at universitetets arbejdsform med projektgrupper er særdeles velegnet til eliteuddannelser. De 30 pladser er fordelt på syv områder, hvor det passer med en gruppe på hvert område. På den måde koster det ikke ekstra i tidsforbrug. Uddannelserne hører hjemme på kandidatdelen, altså anden del. Og for at komme ind skal de studerende have topkarakter - 11 eller 13 - i bachelorprojekter inden for området. De nye uddannelser retter sig mod bachelorer fra såvel AAU som udefra. Eliteprojektgrupperne vejledes af internationalt anerkendte professorer, og de studerende skal arbejde med væsentligt mere komplicerede og omfattende problemstillinger end normalt på de pågældende semestre. Blandt vejlederne er navne som Thomas Sinkjær, Daniel Otzen og Jørgen Goul Andersen. Eliteuddannelserne indgår i den udviklingskontrakt, Aalborg Universitet netop har indgået med Videnskabsministeriet. Og Finn Kjærsdam understreger, at de er aftalt med både direktion, bestyrelse og de studerende. - Vi gør det for både de studerende og regeringens skyld - men især for vore forskeres skyld. Det er helt oplagt, at eliteuddannelserne vil føre mange videre til ph.d.-studier, siger han.