Aben sendt på omgang

Ingen vil tage ansvaret for, at ansatte mister jobbet

FREDERIKSHAVN:Fem ansatte mister deres job, fordi Frederikshavn Kommune 1. marts overdrager driften af sit hjælpemiddeldepot fra et firma til et andet. Kommunens socialdirektør, Jan Nielsen, er uforstående. Han mener, leverandørskiftet er omfattet af lov om virksomhedsoverdragelse. Den skulle sikre, at de ansattes løn og ansættelsesvilkår ikke ændres, fordi kommunen antager en ny leverandør. Tre nye ansat Det er Falck, der overtager driften af hjælpemiddeldepotet fra 1. januar. Men Falck har ansat tre helt nye medarbejdere i Frederikshavn, mens de ansatte hos den hidtidige leverandør, Zealand Care, har fået en fyreseddel. Tre nu tidligere ansatte hos Zealand Care har været til ansættelsessamtale hos Falck - og fået et løntilbud, der lå under deres hidtidige løn. Da de sagde nej tak til at gå ned i løn, fik de få dage senere at vide, at jobbet var besat med en anden. Falcks områdechef, Torben Christensen, afviser, at Falck smyger sig uden om forpligtelser efter lov om virksomhedsovedragelse. Der er ingen, der har givet udtryk for, at medarbejdere skulle med over i Falck. Så der er ikke noget at komme efter juridisk og heller ikke etisk, siger Torben Christensen. Torben Christensen har slet ikke hørt, at ansatte i den aktuelle sag kunne være omfatte af lov om virksomhedsoverdragelse - før Nordjyskes henvendelse til ham. - I udbudsmaterialet var der gjort opmærksom på, at reglerne om lov om virksomhedsoverdragelse skal iagttages ? - Lovens regler gælder altid. Men skal vi overtage ansatte, så forudsætter det, at nogen gør opmærksom på, at der er noget eller nogen vi skal overtage. Det har ingen gjort. Vi havde ingen chance for at vide, hvad Zealand Care ville med sine ansatte. Det er deres forpligtelse at meddele det til os. Det har de ikke gjort, selv om vi har været i dialog om flere ting efter licitationen. - Men Nordjyske har skrevet om afskedigelserne. Og I har haft nogle af de afskedigede til ansættelsessamtale? - Det er at blande tingene sammen. Det er ikke fra avisen, vi skal modtage den informationen. Løntryk Torben Christensen pointerer, at det har stået alle frit for at søge de nye stillinger, Falck har opslået. - Men er det unaturligt hvis tidligere ansatte hos Zealand Care ser det som løntrykkeri, at Falck forlanger, at de går ned i løn, hvis de vil have deres gamle job tilbage? Torben Christensen: - Det ville være dybt unfair. Der er tale om helt andre job, fordi vi løser opgaven gennem samkøring med Falcks andre aktiviteter. Så er folk nødt til at leve med vore overenskomster. Aktuelt handler det om overenskomster med SiD og HK. Ikke Zealands skyld Økonomidirektør John Jacobsen, Zealand Care, afviser, at hans selskab har ansvaret for, at firmaets nu tidligere ansatte er havnet ude i kulden. - Vi kan jo ikke pålægge Falck, at de skal ansætte vore medarbejdere. Det kan kun kommunen i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten med den nye leverandør. Ikke kommunens skyld Frederikshavn Kommmunes socialdirektør Jan Nielsen afviser, at Frederikshavn Kommune har forsømt at gøre noget. Kommunen har i sit udbudsmateriale udtrykkeligt gjort opmærksom på, at bydere skal være opmærksomme på forpligtelser i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse. - Reglerne om EU-licitation tillader os ikke at stille yderligere krav om en ny leverandørs overtagelse af personale. Vi må heller ikke forhandle det med tilbudsgivere bagefter. Jan Nielsen spiller bolden tilbage til Zealand Care, som han mener var forpligtet til at holde et orienterende møde for de ansatte og til orientere Falck, hvis medarbejderne ønskede fortsat ansættelse efter lov om virksomhedsoversdragelse. John Jacobsen, Zealand Care undrer sig over Falcks fravalg af ansøgere fra Zealand Care. - Det er dygtige og erfarne folk, som kunne have kørt forretningen videre. Det er brugerne,der bliver tabere, ved at Falck ikke ansætter de folk. Færre job Falck har som nævnt kun nyansat tre, mens Zealand Care afskediget/forflyttet otte, hvoraf de to dog betjener brugere i Skagen. Torben Christensen siger, at Falck allerede har 40 ansatte i Frederikshavn og forklarer det mindre personalebehov med, at Falck koordinerer driften af hjælpemiddeldepotet med sine andre aktiviteter og muligheden for at trække på assistance fra andre stationer. Det indebærer ikke, at Falck-reddere fra andre stationer skal køre ud med hjælpemidler i Frederikshavn. Men det kan f. eks. blive aktuelt at benytte personale fra andre stationer til opgaver som autohjælp i Frederikshavn.