Pædofili

Abnormt syn

SEXMISBRUG:Man kunne i forbindelse med de mange misbrugssager af børn med rette efterlyse "fætrenes" - Søren Krarups og Jesper Langballes - utvetydige afstandtagen i forhold til disse handlinger, idet de jo klart må stride mod den kristne holdning og opfattelse af, hvorledes vi behandler vore børn. Mangen en gang har disse to personer forsøgt at drage paralleller mellem islam og misbrug af børn. De mange sager, der efterhånden er dukket op i Danmark - der jo pr. definition er en kristen nation med mennesker, der har en kristen livsholdning - efterlader jo klart det indtryk, at det jo ikke religionsbaserede handlinger, men derimod handlinger foretaget af mennesker med et abnormt menneskesyn. Og de findes jo desværre inden for alle religioner.