Abort-mindelund skal væk

RINGKØBING:Antiabortforeningen Retten til Liv må ikke beholde sin mindelund over abortofre i Vedersø i Vestjylland. Naturklagenævnet, som har truffet afgørelsen, mener, at mindelunden er i strid med lokalplanen for Vedersø. Dermed kan Ringkøbing Kommune, som hele tiden har været stærkt imod mindelunden, nu med loven i hånden kræve mindelunden fjernet. Abortmindelunden blev indviet i 1999 og har hele tiden været en torn i øjet på Ringkøbing Kommune, som vil bygge boliger på området. Antiabortforeningen klagede derfor til Naturklagenævnet, fordi den mener, at der er tale om en krænkelse af den private ejendomsret. - Det er meget skuffende, at et flertal i Naturklagenævnet bakker kommunen op og dermed blåstempler brugen af juridiske instrumenter til usaglig begrænsning af rådighed over privat ejendom, siger formand for Retten til Liv, Christian N. Laursen. Den 1772 kvadratmeter store grund, der ligger tæt på Vedersø Kirke, tilhører digterpræsten Kaj Munks søn, universitetslektor Arne Munk. Mindelunden indeholder bl.a. en to meter høj obelisk og et såkaldt danmarkskort på 80 kvadratmeter. På kortet markerer 14 søjler antallet af aborter i hvert af landets 14 amter gennem de sidste 30 år med fri abort. Foreningen vil i løbet af den kommende uge tage stilling til, om den vil bringe sagen videre til domstolene. Christian N. Laursen hæfter sig ved, at Naturklagenævnets afgørelse ikke var enstemmig. Et mindretal på tre af de otte nævnsmedlemmer, der har behandlet sagen, finder, at anlæggene på grunden er så små, at det falder under grænsen for, hvad der kan reguleres for i en lokalplan. I 1999 var mindelunden også på Naturklagenævnets dagsorden. Dengang mente nævnet ikke, at det var i strid med lokalplanen at have en mindesten over abortofre stående på Arne Munks grund. Senere er både obelisken og danmarkskortet imidlertid kommet til og udgør i dag en hel mindelund. /ritzau/