Absalon fandt pirater

Det danske krigsskib kom et indisk, kapret skib til undsætning.

Pirat-skibet havde netop forladt kysten og var på vej mod åbent hav, da danske specialstyrker fra Absalon sænkede det. Arkivfoto: Peter Langkilde

Pirat-skibet havde netop forladt kysten og var på vej mod åbent hav, da danske specialstyrker fra Absalon sænkede det. Arkivfoto: Peter Langkilde

Kun en lille uge efter Danmark overtog kommandoen over den NATO-flådestyrke, som nu har indledt en antipiratoperation i Aden Bugten ved Afrika, har det danske kommandoskib Absalon undsat et mindre indisk fragtskib, en såkaldt cargo-dhow, som var kapret af somaliske pirater. Piraterne holdt skibets 12 mand store besætning fanget, mens de brugte skibet som moderskib, det vil sige base for deres små skibe, som de bruger til angreb på handelsskibe. Men piraterne om bord kom ikke i aktion, for en stor, grå, dansk skygge med kanoner og andre våben fulgte efter. Opdaget af Absalon Absalon er for tiden ved at sikre efterretninger om piraternes færden og deres måde at operere på, og i den forbindelse skyggede Absalon det kaprede skib. Dét var åbenbart for farlig en trussel for piraterne, for efter tre dage med det grå skib i nærheden forlod piraterne det indiske skib, og blev samlet op af det 185 meter store biltransportskib "Asian Glory", som med sin bulgarske besætning er kapret af andre pirater. Efter anmodning fra den indiske besætningen gik Absalons boardinghold efterfølgende om bord på det indiske skib for at sikre, at besætningen var i god behold. Den indiske kaptajn forklarede ifølge Søværnets Operative Kommando, at skibet manglede brændstof, men at besætningen efter omstændighederne var ved godt mod. Fare for civile At Absalon ikke angreb det kaprede indiske skib var af hensyn til besætningen, forklarer Absalons chef. - Hvis vi forsøger at overtage moderskibet med magt, kan vi risikere, at civile bliver dræbt. Derfor er den bedste løsning at skygge skibet for derved at undgå, at piraterne angriber handelsskibe. Den danske chef er i øvrigt godt tilfreds med, at fokus nu også er rettet mod piratmoderskibene, som ligner almindelige skibe og derfor er svære at opdage. Dette eksempel viser nemlig, at de alene ved at blive skygget kan gøres ukampdygtige. I øvrigt er besætningen på det indiske skib tilbudt lægetjek, vand og proviant. Absalons besætning udbedrer også skaderne på skibet og udleverer brandstof, så sikkerheden er i orden, når det sejler videre.