Redningsvæsen

Accepterede store bødekrav for branden på Kragskovhede

Bøde på 150.000 kroner til Frederikshavn Kommune og 10.000 til brandchef

FREDERIKSHAVN:De ansvarlige for den katastrofale brandøvelse 11. september 2002, der kostede tre frivillige brandmænd livet, har nu fået deres straf. Det skete ved et kort retsmøde onsdag i retten i Frederikshavn. De anklagedes advokat Anker Laden-Andersen havde ikke andre bemærkninger til anklageskriftet end at Frederikshavn Kommune erklærede sig skyldig og modtog straffen, en bøde på 150.000 kroner og at lederen af brandøvelsen konstitueret beredskabschef Hans Jørgen Pedersen ligeledes var skyldig, accepterede dommen og bøden på 10.000 kroner. Efter det fem minutter lange retsmøde fortalte forsvareren Anker Laden-Andersen, at Hans Jørgen Pedersen tirsdag afleverede en begæring om at fratræde stillingen som beredskabschef ved Frederikshavn Kommune. Anklager Michael Graversen, der er vicepolitimester i Aalborg sagde efter dommen, at det havde vigtigt for anklagemyndigheden, at bødekravet blev anerkendt i et egentlig og åbent retsmøde og at sagen dermed ikke blev afgjort ved et såkaldt bødeforlæg selvom de anklagede accepterede bødekravene ubetinget. Han er tilfreds med at sagen nu er afsluttet. ikke mindst på de pårørende og de anklagedes vegne. - Der mange der på tragisk vis er involveret i sagen og det er rart for dem at denstrafferetslige del af sagen nu er afsluttet, konstaterede vicepolitimester Michael Graversen.