Naturkatastrofer

Accepterer afgørelse

Løkken-Vrå Kommune til kamp mod oversvømmelser

Sanne Salomonsen skulle have været et af topnavnene på årets Løkken Koncert, men den populære rocksanger har været nødt til at aflyse alle sine planlagte koncerter efter en blodprop i hjernen. ARKIVFOTO

Sanne Salomonsen skulle have været et af topnavnene på årets Løkken Koncert, men den populære rocksanger har været nødt til at aflyse alle sine planlagte koncerter efter en blodprop i hjernen. ARKIVFOTO

VRÅ:Løkken-Vrå Kommune agter ikke at kæmpe imod Miljøklagenævnets afgørelse i Elbæksagen. Efter årtiers kamp har Miljøklagenævnet givet landmændene ved Vester Elbæk ret i, at de tilbagevendende oversvømmelser af markerne langs bækken er kommunens ansvar. Miljøklagenævnet har givet Løkken-Vrå Kommune syv måneder til at udarbejde et projekt, der skal sætte en stopper for oversvømmelserne, som Miljøklagenævnet mener sandsynligvis skyldes udledningen af regn- og spildevand fra Vrå by. Juridisk skoleridt Løkken-Vrå Kommunes eneste mulighed for at få ændret påbudet er at anlægge sag mod Miljøklagenævnet, men kommunen vil ikke slå sig i tøjret. - Et juridisk skoleridt kommer der ingen løsning ud af. Vi starter forberedelserne til at sætte projektet i gang som beskrevet af Naturklagenævnet, oplyser Kim Bach (fællesliste), formand for teknisk udvalg. Han mener fortsat ikke at det er godtgjort, at udledningerne fra Vrå er skyld i oversvømmelserne. Usikkerhed - Der er ikke noget, der er sort eller hvidt i denne her sag, og jeg synes at Naturklagenævnets afgørelse er meget afbalanceret. De lader bare usikkerheden komme lodsejerne til gode, siger Kim Bach. Kommunen har siden årtusindskiftet investeret 7,5 mio. kr. direkte i tiltag for at forbedre miljøet i og omkring Vester Elbæk. Dertil kommer udgifter til kloakrenovering og sløjfning af overløbsbygværker, som ville være kommet før eller siden, men som blev udført som et led i Handlingsplanen for Vester Elbæk. Alt i alt har kommunen altså brugt rigtig mange penge på sagen, og nu skal der så bruges endnu flere. De nærmere detaljer i det nye projekt skal aftales med Nordjyllands Amt om et halvt års tid, og projektet skal være gennemført et år senere, forlanger Miljøklagenævnet. Lodsejerne ved Vester Elbæk har ikke besluttet, om de vil sagsøge kommunen for at få erstatning for ødelagte afgrøder.