Nordjylland

Ad nye veje

Over de næste uger fokuserer NORDJYSKE Erhverv under det overordnede tema "Hvad skal vi leve af?" på Nordjyllands udvikling set i lyset af de mange bud, der gennem året - og årene i øvrigt - er kommet dels her i spalterne dels i landsdelen i øvrigt. Artiklerne under "Ad nye veje"-logoet vil kunne findes i erhvervstillæggene onsdag og søndag frem til midt i oktober. De første artikler blev bragt onsdag 15. september og søndag 19. september og onsdag 22. september.

Forsiden