Skørping

Additionalitet

] Direktoratet for FødevareErhverv administrerer EU's artikel 33-ordning om støtte til udvikling i landdistrikterne og har i et brev til Skørping Kommune påpeget, at: ] - "det er en betingelse for tilskud under artikel-33 ordningen, at projektet opfylder princippet om additionalitet, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 1, nr. 6, og at offentlige myndigheder derfor ikke kan modtage tilskud til projekter eller anlæg, som det er en offentlig opgave at gennemføre."