Adgang for alle

] Man kan læse om tilgængelighedsbegrebet på www.godadgang.dk ] Ordning var oprindeligt tænkt til turistattrraktioner. Nu kan alle offentligt tilgængelige steder komme med. ] Det er for eksempel biografer, kirker, idrætshaller og lægehuse. ] Syv grupper af handicappede kan tilgodeses i ordningen med "Tilgængelighed for alle". Det er: ] Kørestolsbrugere ] Gang-, arm- og håndhandicappede ] Synshandicappede ] Hørehandicappede ] Astmatikere og allergikere ] Udviklingshandicappede ] Alle med læsevanskeligheder.