Adgang fra både sø og land skal sikres

Infrastruktur er ikke nødvendigvis rettet mod land alene - og slet ikke når man taler havne, siger transportminister Hans Chr. Schmidt (V)

Transportminister Hans Chr. Schmidt lovede at tage Hanstholm Havn og havnens udvidelsesplaner med i de forestående drøftelser om udbygningen af infrastrukturen. Foto: Diana Holm

Transportminister Hans Chr. Schmidt lovede at tage Hanstholm Havn og havnens udvidelsesplaner med i de forestående drøftelser om udbygningen af infrastrukturen. Foto: Diana Holm

Fra en havn er der mulighed for at se ud på skibene på havet - og fra skibene er der mulighed for at se både moler og indsejling til havnen. Men skal tingene virkelig hænge sammen, skal skibene gerne sikres mulighed for at komme ind i havnen. - Havne er med i en hel ny definition af begrebet infrastruktur, sagde transportminister Hans Chr. Schmidt (V) da han fredag var i Hanstholm. Et af emnerne for besøget var ikke overraskende havnens udvidelsesplaner. - Havne skal på linje med lufthavne, broer og motorveje ses som dele af en infrastruktur, som det både skal være muligt at komme til og fra - og for at komme til en havn fra søsiden, skal det være muligt at komme ind i havnen, sagde ministeren som lovede, at arbejde for at finde fælles fodslag blandt partierne i forligskredsen om udbygning af infrastrukturen, så havnene også tænkes ind når der tales tilgængelighed. Både over sø og land. Ydermoler og udbygning Af særlig interesse for Hanstholm Havn - og ikke uvæsentligt for havnens udvidelsesplaner - er spørgsmålet om, hvem der skal betale udbygningen af de ydermoler, der skal sikre mulighed for at udbygge havnen. - Molerne er statens, og er det statens så må vi også være indstillet på at tage en diskussion om vi ønsker at havnen skal være tilgængelig, sagde ministeren. For Hanstholm Havns vedkommende er en besejlingsdybde på 12,5 meter en af de ting, der skal sikre havnens fremtidige muligheder for at blive et knudepunkt i infrastrukturen mellem sø og land. - 12,5 meter besejlingsdybde er rigtigt tænkt, og vil man et "Udviklingsdanmark", må vi sørge for, at hverken regeringen eller staten står i vejen for ønsker om udvikling. Hans Chr. Schmidt understreger, at beslutningen om et statsligt engagement i udbygningen af Hanstholm Havn ikke træffes over en nat. Forligspartier må på råd Selv om der i aftalen om testcentret for vindmøller i Østerild Plantage blev afsat 30 mio. kroner til havnens udbygning, er det indtil videre de eneste statslige kroner, der er givet tilsagn om. - Jeg kan kun spørge forligskredsen om, hvor meget vi skal være del af en løsning, siger ministeren, der ser staten som en del af havnens udbygningsplan, som han kaldte innovativ. Direktør Birgitte Juhl, Hanstholm Havn, er glad for, at transportministeren klart tilkendegav, at tilgængeligheden til Hanstholm Havn fra landsiden skal ses i sammenhæng med adgangsforholdene fra søsiden. - Jeg kan ikke vide, hvordan diskussionerne i forligskredsen ender, men jeg håber, det bliver med et statsligt engagement i ydermolerne, siger havnedirektøren. Havnens udbygningsplan beløber sig fuldt realiseret til en milliard kroner. Første etape af planen er opførelsen af de nye ydermoler, der skal sikre en besejlingsdybde på 12,5 meter. Ministerens besøg i Hanstholm kom i stand ikke mindst på grund af benarbejde fra Sven Heiselberg, formand for West Link. - Og skal der ske noget, er det aldrig af vejen med nogle ønsker og ideer fra de, der arbejder med tingene til daglig, sagde Hans Chr. Schmidt.