Videregående uddannelser

Adgangskvoter styrtdykker

Flere kommer ind på drømmestudiet - men på de fleste uddannelser i Nordjylland optages færre

aalborg universitet optager 2089 nye studerende, og det er det næsthøjeste antal nogen sinde, siger rektor Finn Kjærsdam. ARKIVFOTO

aalborg universitet optager 2089 nye studerende, og det er det næsthøjeste antal nogen sinde, siger rektor Finn Kjærsdam. ARKIVFOTO

NORDJYLLAND:Set i nordjysk perspektiv er der umiddelbart en god og en dårlig nyhed, når man studerer optagelsestallene for de videregående uddannelser anno 2008. For mange unge er det uden tvivl en god nyhed, at flere ansøgere end normalt vil få efterkommet deres primære ønske. Vanen tro er der i Nordjylland meget få uddannelser med adgangsbegrænsning - og på i hvert fald én af de uddannelser, der ikke har fri adgang, er det i år lettere end de foregående år at komme ind. Adgangskvotienten er nemlig markant lavere, end den plejer. Det gælder psykologistudiet på Aalborg Universitet. Her krævede det sidste år et snit på 9,2 at blive optaget. I år er 7,0 tilstrækkeligt. (Og der er vel at mærke tale om samme karakterskala - allerede sidste år optog man ud fra den nye 12-skala). Et tilsvarende voldsomt fald i det nødvendige snit ser man i øvrigt også andre steder i landet på en række uddannelser, det normalt regnes for meget vanskelige at blive optaget på. På statskundskab, medicin og tandlæge i Århus og København er snittet styrtdykket. Eksempelvis krævede det sidste år 9 i snit at komme ind på tandlægestudiet i København - i år er 6,2 tilstrækkeligt. - Nogen taler allerede om et jordskred, siger studievalgsvejleder Charlotte Høygaard Hansen fra Studievalg Nordjylland. Mens det for mange er glædeligt, at de får opfyldt deres første prioritet på ansøgningsskemaet - måske tilmed uden at have regnet med det - rummer medaljen også en bagside. - Man kan sagtens forestille sig, at der er andre, der nu fortryder, at de ikke søgte ind på drømmestudiet, fordi de ikke regnede med at kunne komme ind. Nogle af dem vil se, at deres karaktergennemsnit var højt nok til at blive optaget, men da disse uddannelser ikke har ledige pladser, er der intet at gøre nu, siger Charlotte Høygaard Hansen. For en række uddannelser i Nordjylland med adgangsbegrænsning - eksempelvis jura, jordemoder og fysioterapeut - er gennemsnittet stort set som i fjor. Færre sygeplejersker Det, der umiddelbart set gennem nordjyske øjne ligner en dårlig nyhed, er, at antallet af optagne på landsdelens uddannelsesinstitutioner ligger under sidste års niveau. Allerede da ansøgningerne forelå for en lille måned siden, stod det klart, at ca. 500 færre havde søgt ind. Det afspejler sig på tilsvarende vis i optagelsestallene, selv om der er enkelte uddannelser med en positiv udvikling. Tre store uddannelser - lærer, sygeplejerske og pædagog - får alle samlet set færre nye studerende end for et år siden. Der optages 56 færre på læreruddannelserne, mens der bliver 44 færre studerende på sygeplejerskeuddannelserne og 52 færre på pædagoguddannelserne (med Thisteds pædagoguddannelse som dén, der skiller sig ud som den eneste af de nævnte, der har fremgang - fra 30 optagne i fjor til 37 i år). Alle tallene angiver, hvor mange der nu er optaget. Eftersom man alle steder har ledige pladser, kan der komme flere til inden studiestart. Men eftersom færre end tidligere afvises, er der færre, der nu i sidste ombæring kan lægge billet ind på en af de ledige pladser. Næsthøjest på AAU Også Aalborg Universitet oplever en kraftig tilbagegang i forhold til 2007. Dengang blev 2494 optaget, i år optages "kun" 2089, når man medregner universitetets afdelinger i Esbjerg og Ballerup. Alligevel var rektor Finn Kjærsdam parat til at springe op og juble over tallet, hvis ikke det var, fordi han efter et delvist mislykket forsøg på at agere handyman p.t. plejer en brækket fod og en brækket hånd: - Sidste år var tilsyneladende et helt specielt år, hvor mange nok valgte at søge hurtigt ind. Jeg glæder mig over, at vi i år har det næsthøjeste optagelsestal nogen sinde. Og så glæder jeg mig især over, at vi igen i år har flere optagne, end landsdelens størrelse tilsiger, fastslår Finn Kjærsdam. Han mener derfor, at der bag det lavere optagelsestal faktisk også ligger en positiv nyhed: - Nordjylland har i mange år haltet bagud, når det gælder andelen af borgere med en længere videregående uddannelse. Hver gang vi optager flere end landsgennemsnittet, gør vi forspringet hos de andre en bid mindre og hæver det universitære uddannelsesniveau i Nordjylland. Og det lykkes heldigvis igen i år, konstaterer han. Vækst på it Internt på universitetet er det samfundsfaglige område den store taber. Blandt de fag, der har vækst, er it-området. Her optages der 10 procent flere end i rekordåret 2007, nemlig 517. AAU's uddannelser på informations- og kommunikationsteknologi-området er spredt på flere adresser. Blandt nyskabelserne i år er, at faget humanistisk informatik, der de seneste år har været et tilløbsstykke i Aalborg, nu også udbydes på universitetets afdeling i Ballerup - og her optages hele 57 studerende på det første hold.