EMNER

adhd og damp

} ADHD står for Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. Det betyder forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. I Danmark brugte man tidligere betegnelsen DAMP, der stort set svarer til ADHD. Tidligere troede man, at børn med DAMP/ADHD voksede fra deres vanskeligheder, men det har vist sig langt fra at være tilfældet for alle. } Personer med ADHD har forstyrret udvikling på enkelte afgrænsede områder og normal udvikling på andre. Når det fastlægges, om en person har ADHD, sker det ud fra en vurdering af den adfærd, personen har. } Forstyrrelsen kommer til udtryk gennem uopmærksomhed, hyperaktivitet eller inaktivitet, impulsivitet og klodsethed. Reaktionsmønstrene viser sig tydeligst i situationer med ustrukturerede aktiviteter og rutineopgaver. } I 2002 offentliggjorde lægen Søren Dalsgaard den første danske undersøgelse af, hvordan det går børn med ADHD, når de bliver voksne. Undersøgelsen bygger på 200 børn, der som 4 - 15 årige i årene 1969-1989 blev henvist til behandling på grund af ADHD. Ca. 50 procent havde været dømt for kriminalitet ca. 25 pct havde været indlagt på et voksenpsykiatrisk hospital. Sammenlignet med den almindelige befolkning: To pct bliver dømt for kriminalitet, otte pct bliver indlagt på et psykiatrisk hospital. } Omkring fem pct af alle danske børn lider af ADHD - det svarer til ca. et barn i hver klasse. Det skønnes at 1-3 pct af den voksne befolkning har vanskeligheder, der svarer til ADHD.

Forsiden