Lokalpolitik

Administration kan blive beskåret

Regionens forvaltning bliver på over 500 medarbejdere

NORDJYLLAND:Som det ser ud nu, får den nye Region Nordjylland en administration med over 500 ansatte. Men det er et område, der i forbindelse med budgetlægningen for næste år kan blive ramt af besparelser. - Området er også en del af budgetdrøftelserne, og det er på linje med andre udgiftsposter med i diskussionen, siger den kommende regionsborgmester, Orla Hav (S). Sparemuligheder Venstres gruppeformand, Niels Kristian Kirketerp, pegede under regionsrådets drøftelse af den fremtidige struktur på sparemuligheder. - Jeg vil bede om, at de stillinger, der er ledige, ikke umiddelbart bliver besat, sagde Niels Kristian Kirketerp. En af grundene til, at antallet af ansatte når op over 500, er, at regionen har taget det skridt at sammenkøre en del af sygehusenes administration med forvaltningen, der får til huse på den nuværende amtsgård. Der var i regionsrådet kun få bemærkninger til organisationsplanen for regionen. Socialdemokraten Poul Erik Andreasen brød sig dog ikke om de ord, der blev brugt. I organisationsplanen omtales regionen som en koncern. At personaleområdet betegnes som HR, der står for Human Resources, faldt heller ikke i Poul Erik Andreasens smag. Han mente, at der kunne have været anvendt mere danske udtryk. - Jeg er afslappet over for, at der er brugt nogle modeord. Det er rigtigt, at eksempelvis HR er personalepolitik. Men forslaget er lavet ud fra, at det er vigtigt, at organisationen bliver præget af en koncerntankegang, sagde Orla Hav.