Hospitaler

Administration kan fjerne sygesenge

En række amtsbesparelser behøver ikke at blive politisk behandlet

NORDJYLLAND:Når der skal skæres i det fælles budget for sygehusene i Aalborg, Dronninglund og Brovst er sygehusadministrationen i sin fulde ret til det uden at involvere politikerne. Det er et led i amtsrådets budgetforlig, at en en del nedskæringer på sygehusområdet er såkaldte rammebesparelser. Sygehusadministrationen har netop gennemført en række besparelser. En del omfatter sygehuset i Aalborg, men blandt nogle politikere er det kommet som en ubehagelig overraskelse, at også sygehuset i Brovst skal bidrage. Besparelen i Brovst sker i form af, at fem medicinske sengepladser bliver nedlagt. På amtsrådets seneste møde kritiserede flere borgerlige politikere, at besparelsen på sygehuset i Brovst ikke have været forelagt amtets sundhedsudvalg. - Amtsrådet havde muligheden for at tage ansvaret og pege på bestemte områder, hvor der skulle spares. Den mulighed blev ikke brugt. I stedet for blev det en rammebesparelse, der ikke skulle behandles som enkeltsager, men udmøntes administrativt, siger formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF). Han peger på, at den samlede sag omfatter en lang række besparelser, hvor en del også rammer sygehuset i Aalborg. Karl Bornhøft bliver støttet af amtsborgmester Orla Hav (S), der bekræfter udlægningen af budgetaftalen og tilføjer: - Der er en fælles sygehusledelse for Aalborg, Brovst og Dronninglund, og ledelsen har kompetencen til at gennemføre rammebesparelserne. Men i øvrigt er besparelserne i en økonomirapport blev præsenteret for sundhedsudvalget. Orla Hav har ikke den store forståelse af den kritik, som flere Venstre-medlemmer har rettet mod den måde, besparelsen på sygehusområdet er blevet gennemført på: - Det er jo Venstres dagsorden om besparelser, som vi har arbejdet ud fra, siger amtsborgmesteren. - Jeg kan ikke løbe fra, at det er en del af budgetaftalen, at administrationen kan gennemføre rammebesparelserne. Men når det drejer sig om sygehuset i Brovst, så er der tale om et ømtåleligt område, hvor jeg synes, at embedsmændene burde have haft så megen politisk tæft, at sagen var blevet forelagt for sundhedsudvalget, siger viceamtsborgmester Niels Kristian Kirketerp, der også er formand for Venstres amtsrådsgruppe. Han tilføjer, at det i diskussionen om sygehusstrukturen har været vigtigt at bevare sygehusene i Dronninglund og Brovst: - Og så kan det virke som en provokation, at første gang man skal skære i økonomien, så går det ud over sygehuset i Brovst, siger Niels Kristian Kirketerp. - Alle partier i amtsrådet har været interesseret i at bevare en sygehusstruktur, der også omfatter sygehuse i Dronninglund og Brovst, og det er ikke kun sygehuset i Brovst, der er udsat for besparelser. Tidligere er Dronninglund blevet ramt og det er også gået ud over sygehuset i Aalborg. Situationen i Brovst er resultatet af, at amtsrådet ikke selv har peget på sparemuligheder. Så risikerer man, at andre peger på noget, som man ikke kan lide. Oven i købet kaster Venstre sig over embedsmændene. Fejere kan man vel ikke være, mener Karl Bornhøft. Hans vurdering er, at det i fremtiden bliver vanskeligere at lave politiske aftaler med Venstre: - Min lære er, at når det ikke er nok med mundtlige aftaler, så må vi have tingene på tryk. Men jeg må slutte, at Venstre ikker er voksent nok til at være med i aftaler.