Lokalpolitik

Administrationen skal trimmes

- Vi skal hele tiden sikre, at organisationen er trimmet. Vi skal ikke have møder, som folk mener, at det er helt ligegyldigt at deltage i, siger borgmester Arne Boelt (S).

- I fremtiden bliver vi nødt til at spare på administrationen. Ellers kan vi ikke spare nok, siger borgmester Arne Boelt (S). Han har tidligere udtalt, at han forventer, at man i fremtiden bliver færre i administrationen - blandt andet fordi, det bliver svært at skaffe folk. Alene af den grund er en topeffektiv kommunal administration ønskelig. Ikke alle borgere eller for den sags skyld kommunalt ansatte mener, at det er tilfældet i dag. NORDJYSKE viser borgmesteren et anonymt brev, som avisen har modtaget. I brevet fortæller en kommunal medarbejder, at der er ansatte og afdelinger, hvor folk mildt sagt ikke har travlt. Borgmesteren læser brevet. - Jeg vil ikke afvise, at vi - i så stor en organisation - har folk, der går rundt og hygger sig, siger Arne Boelt. - Men der er også afdelinger, hvor man arbejder for meget. Jeg modtager mail s på stort set alle tider af døgnet fra engagerede medarbejdere, som har arbejdet med en sag. Og det er vel at mærke ikke kun direktørerne, jeg tænker på i den forbindelse. Arne Boelt hører lignende klager, når han taler med kommunalt ansatte om forskellige arbejdsopgaver. - De siger sjovt nok alle sammen, at det er folk i en anden afdeling, som ikke bestiller noget særligt, siger Arne Boelt med et smil. Borgmesteren vil ikke afvise, at visse afdelinger kunne køre bedre. - Jeg er ikke imponeret over styringen i alle afdelinger, der har været presset. Det kan gøres bedre og det vil vi gøre i fremtiden, siger Arne Boelt. Men i stedet for, at afdelinger jamrer over, at naboafdelinger bestiller for lidt, vil han hellere have indført en helt ny filosofi. Den vil skærpe ikke mindst ledelsens mulighed for at skabe sig et overblik. - Hurtig tilbagemelding om problemer er utrolig vigtig. Så kan man få spot på problemerne og så kan ledelsen straks sætte ind mod dem, siger Arne Boelt. Han tror på, at man i fremtiden i højere grad skal systematisere arbejdsgangene og kunne rykke rundt med medarbejderne. Han peger på Jobcentret, som har været hårdt presset. - Det dur ikke, at en afdeling har for mange sager pr. medarbejder. I den situation er vi nødt til at kunne kanalisere flere folk til ”pumperne”, siger Arne Boelt. Han insisterede før ferien på at være med helt fra starten i en byggesag for at prøve, hvordan sagsgangen er. Det gjaldt et biogasanlæg og han kalder det en succes, når kommunen kommer ind i sådan et forløb så tidligt som overhovedet muligt. - Vi skal være klogere og smartere i fremtiden. I eksempelvis byggesagsbehandlingen skal vi ind meget tidligere. Her skal kommunen også tidligt i forløbet kunne stille de frække spørgsmål til bygherrerne, så vi får alle problemer på bordet hurtigt, så vi kan få dem løst, siger Arne Boelt. - I fremtiden skal vi for eksempel ikke have en ”slagterigrund” i sagsbehandling i fire år!