Lokalpolitik

Administrativt puslespil er færdiglagt

Fordeling af forvaltninger på plads trods forslag om udsættelse i sammenlægningsudvalg

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mi­ka­el Klit­gaard (V) ad­va­re­de om, at der i for­bin­del­se med sa­gen var vars­lings­fris­ter over for med­ar­bej­der­ne at for­hol­de sig til.ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND:Strukturen i den nye Brønderslev-Dronninglund Kommunes administration blev fastlagt på denne uges møde i Sammenlægningsudvalget for Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det skete efter en lang debat, hvor Karsten Frederiksen (K) undervejs i debatten foreslog at sende forslaget om en ny administrationsstruktur tilbage til behandling i den nye kommunes forretningsledelse. Det gjorde han, fordi det fra flere sider i byrådet blev påpeget, at alle de tre strukturmodeller fra forretningsledelsen var brugbare og fornuftige - men hvor de i sammenlægningsudvalget også var indstillet på at følge den indstilling, søm underudvalget for økonomi og personale var kommet med. Tilfældighedernes spil Det mente Karsten Frederiksen ikke var nok til at træffe en endelig beslutning, for i økonomi- og personaleudvalget havde kun fem af udvalgets syv medlemmer været til stede, da sagen blev behandlet dér - og det foregik i øvrigt hurtigt, fordi nogle af de fem fremmødte udvalgsmedlemmer var i tidsnød, da udvalgsmødet blev holdt. - Det her er blevet til tilfældighedernes spil, og vi kan ikke tillade os at træffe usaglige beslutninger - eller i hvert beslutninger uden nogle argumenter for, at det, vi vælger, også er den bedste beslutning, sagde Karsten Frederiksen, der betragtede hele debatten som lidt af en proforma-diskussion - fordi de kommunale medarbejdere allerede i sidste uge blev orienteret om indstillingen fra økonomi- og personaleudvalget. Karsten Frederiksen mente samtidig heller ikke, at sammenlægningsudvalget behøvede at have mere travlt end som så. Hertil svarede formand for sammenlægningsudvalget Mikael Klitgaard (V), at der i forhold til de kommunale medarbejdere var varselsfrister at forholde sig til, og heller ikke Venstres ordfører, Peter Bandholm (V), kunne se sig lun på ideen om en udsættelse af sagen. - Det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for medarbejderne, sagde han. Samme opfattelse havde Socialdemokraternes blandt andre gruppeformand, Arne M. Jensen, og Borgerlistens frontfigur, Bendt Danielsen - selv om de som flere andre i sammenlægningsudvalget gerne havde set, at den kommunale forretningsledelse var kommet med et forslag om, hvad der dér blev betragtet som den fagligt bedste strukturmodel. Behov for justeringer Derudover var der i sammenlægningsudvalget bred enighed om, at der fortsat vil være behov for at gennemføre nogle småjusteringer for at få det hele til at køre så smidigt som muligt, og her var der ligeledes bred enighed om, at det som udgangspunkt er forretningsledelsen, der får lov til at foretage disse påkrævede justeringer. Der blev dog også drøftet en række områder, som måske er mere justeringskrævende end bare ”småjusteringer”, og her pegede både Karsten Frederiksen og Bendt Danielsen på, at det måske ikke er smart at holde teknik- og miljøforvaltningen adskilt fra udviklings- og planlægningsafdelingen. Samtidig havde Henning Jørgensen (SF) svært ved at se det fornuftige i at holde det nye jobcenter og sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen adskilt - hvilket kan betyde, at for eksempel kontanthjælpsmodtagere skal modtage deres rådgivning og vejledning i én by og hente deres kontanthjælp i en anden by. Og at holde sundhedsplejen fysisk adskilt fra børn-, unge- og familieafdelingen, var ifølge Henning Jørgensen heller ikke en god idé. - Sundhedsplejens vigtigste samarbejdspartnere i det daglige arbejde er at finde i børn-, unge- og familieafdelingen, og udføres dette arbejde bedst over telefonen eller nettet? Det tvivler jeg på, sagde SF’eren. Disse områder og eventuelle andre områder med behov for justering er imidlertid efter sammenlægningsudvalgets afsluttende ja til den nye administrationsstruktur nu noget, som den kommunale forretningsledelse i første ombæring skal forholde sig til.