EMNER

Adoption og Samfund vil have samlet viden

Saml al viden og skab et netværk. Sådan runger ønsket fra adoptivfamilier, organisationer og behandlere

Et landsdækkende videnscenter, hvor al dansk viden om adoption var samlet, og hvor både adoptivfamilier, adopterede og ansatte i socialsektoren kunne tappe adoptionsspecifik råd og viden. Sådan lyder ønske nummer ét hos organisationen af adoptivfamilier i Danmark, Adoption og Samfund. I de seneste år har en række rapporter vist, at adopterede er klart mere disponerede for at få psykiske skavanker end ikke-adopterede, og sammenholdt med at stort set ingen sundhedsplejersker, socialrådgivere eller andre i systemet har adoptionsspecifik viden, udgør det en farlig cocktail. Blev trådene samlet centralt i et videnscenter, ville det på sigt gavne alle, fordi erfaringerne kunne bruges til at spotte nybagte adoptivfamiliers problemer i tide og sætte ind, før problemerne voksede sig store, mener blandt andet Pia Brandsnes, der repræsenterer Adoption og Samfund i Familiestyrelsen: - Lige nu er der ingen hjælp, der er specialiseret. Men hvis man samlede den viden, der trods alt er blevet opbygget hos nogle sundhedsplejersker rundt omkring, kunne man bruge det i fremtiden, i stedet for at det hele går tabt, når amterne skal laves om til regioner, siger Pia Brandsnes. Hun forestiller sig, at videnscentret skulle forgrene sig til forskning, uddannelse og rådgivning af personer i berøring med adoption. Specialistgruppe I Adoption og Samfunds afdeling i Nordjylland har formand Evelyn Thrane sit eget bud på, hvordan man bedst muligt kunne hjælpe adoptivforældrene lokalt. Hun så gerne, at amtet oprettede en specialistgruppe under sin adoptionsafdeling. Specialistgruppen skulle uden myndighedernes kontrollerende blik kunne sige "Godt. Det er rigtigt, det I har gang i" eller "Det begynder at køre lidt skævt – prøv at gøre sådan og sådan" til de nybagte forældre. - Og jeg mener ikke, det skal være et tilbud, for man er sårbar, når man står der med barnet til at begynde med. Det skal simpelthen være en naturlig del, sådan at når man har adopteret, får man for eksempel tre besøg af specialistgruppen. Man har brug for, at nogen fortæller én, hvilke af barnets reaktioner, som biologiske børn også har, og hvilke som lige netop skyldes den krølle, der hedder adoption, siger Evelyn Thrane. Hun forestiller sig, at gruppen kunne bestå af en sundhedsplejerske, en pædagog, en rådgiver og en psykolog, der alle skulle have konkret adoptionsviden. Rådgivning efterlyses At det hjælper adoptivfamilierne at kunne få rådgivning, er ledende psykiater på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Psykiatriske Sygehus, Susanne Høeg, ikke i tvivl om. Hun satte sig for tre år siden i stolen som rådgiver på Danmarks første og eneste kommunale adoptionsrådgivning. Den ligger i Hillerød, og med rådgivningens sværm af henvendelser fra familier og daginstitutioner så Susanne Høeg den gerne klonet i hele landet. - Jeg hører adoptivforældrene efterlyse nogle ordentligt fagkompetente personer, som er uddannet inden for det almindelige børne- og ungeområde, men som samtidig har en særlig viden om adoption. Det kunne være rigtig godt, hvis der i hvert eneste amt var et sted, hvor man kunne henvende sig som forældre og få råd og vejledning, siger Susanne Høeg. Endelig lyder et ønske fra flere nordjyske adoptivfamilier og fra psykolog Lene Kamm på et fast opfølgningsbesøg hos familien nogle uger eller måneder efter adoptionen. Lene Kamm, der selv har mange adopterede i sin konsultation, foreslår, at adoptivfamilierne bliver filmet 4-5 gange efter adoptionen, hvorefter de selv analyserer optagelserne sammen med en psykolog. - Jeg synes, vi skulle sætte ind lige ved ankomsten til Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at komme ind noget før – inden skaden er blevet så stor. Der er sådan en mæthed, når først barnet er blevet større, og det er frustrerende at møde folk 15 år senere og vide, at du kunne være gået ind og have hjulpet dem allerede i deres barndom, siger Lene Kamm. I 2001 sendte Adoption og Samfund et forslag om et videnscenter til Christiansborg, men det kom retur som et afslag, og heller ikke da organisationen for to måneder siden barberede forslaget ned til et netværkscenter med to ansatte, fik det grønt lys.