Brovst

Adskillige lovbrud på ganske kort tid

BROVST:løbet af ganske få minutter og inden for en afstand af nogle hundrede meter lykkedes det en dag i juli måned en 23- årig mand fra Brovst at overtræde ikke færre end syv paragraffer og et lignende antal underpunkter i færdselsloven. Det kom til at koste ham en bøde på 4.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet i et halvt år. Ved en domsmandsret i Fjerritslev var han tiltalt for på forsætlig og hensynsløs vis at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved blandt ikke at afpasse hastigheden efter forholdene. Manden var kommet kørende mod vest i Østergade i Brovst, hvor han et par gange var kørt alt for tæt på en forankørende civil politipatrulje. Bagefter havde han overskredet fartbegrænsningen på 50 km/t, da han med en fart på 60-70 km/t overhalede politipatruljen. Og da der ikke var plads til at komme ind i den rigtige færdselsbane, var han kørt venstre om et helleanlæg. Ved den fortsatte kørsel mod lysreguleringen i midtbyen havde han overhalet en række biler, der holdt for rødt og var derefter kørt ind foran den modgående trafik, da der blev grønt.