Advarsel: Banen er overordentlig farlig

LÆSERBREV

GOLF:Åbent brev. Kære golfspiller/besøgende. Vi vil gerne informere dig om denne golfbane: Der er meget dårlige oversigtsforhold både langs Torndalsvej og Wiegaardsvej. Vi vil anbefale at du går en tur ad Wiegaardsvej og forholder dig til, hvad du kan se af aktivitet, og hvor ofte en golfspiller ikke kan se trafikken på vejen. Cirka 40 procent af jorden tilhører ikke det golfselskab, som lejer deres faciliteter ud til klubben. Du bør spørge dig selv, om det er en tvist, du som bruger af jorden vil være en del af. Udslagsbanen er ikke lovlig. Der er ingen lokalplan for området, ingen ibrugtagningstilladelse, landzonetilladelse eller byggetilladelse, og jorden må stadig kun bruges til landbrug. Du bør spørge dig selv, om du vil benytte denne udslagsbane, som der slet ikke er lovhjemmel til. Vær venlig at læse og overholde de lokale regler. Ingen af naboerne er interesserede i, at golfspillere tramper rundt på deres marker og ødelægger deres afgrøder for at lede efter golfbolde. Vi har mange gange været vidner til sådanne optrin. Vi finder ofte toiletpapir og andre efterladenskaber, og har endda set golfspillere sætte sig i nabohegn for at forrette deres nødtørft. Det vil vi som naboer gerne frabede os. I må kunne benytte de dertil indrettede toiletter i klubhuset. Vi kunne nævne mange, mange ulovligheder ved denne golfbane, men du kan selv læse mere om sagen på golfnaboer.dk, hvor vi har lagt artikler, dokumenter og kommentarer ud. Vi holder os til fakta, men har en mening om dem! Med andre ord: Det er en overordentlig farlig bane at spille på, og der er mange uafsluttede sager, hvorfor denne bane nok indvies, men slet ikke er lovliggjort.