Advarsel i pakker ændrer intet

DR¿s ¿21 Søndag¿ bragte 6.1. beretningen om den 15-årige Katrine, der ulykkeligvis dør under behandling af et akut astmaanfald.

Dødsfaldet skyldtes formentlig en voldsom allergisk reaktion, et anafylaktisk chok, på den medicin, som blev givet ved indlæggelsen. Indslaget tillægger årsagen til ulykken, at netop denne sjældne bivirkning til behandling med medicinen Solu-medrol ikke var anført i medicinpakkens indlægsseddel. Desuden forklares det i programmet, at astma er en meget sjælden dødsårsag hos unge ¿ hvilket understreger det meningsløse i Katrines dødsfald. Programmet har efterfølgende haft stor politisk indvirkning. Sundhedspolitiske ordførere udtaler sig oprørt i pressen, og sundhedsministeren vil nu personligt gå ind i sagen. Spørgsmålet er, om en anden indlægsseddel således ville have reddet Katrine? Nej, det mener jeg ikke. Anafylaktisk chok er en frygtet bivirkning til al slags medicin, som gives direkte ind i en blodåre. Ikke kun Solu-medrol. Og til trods for, at denne risiko er velkendt blandt læger, kan dødsfald efter anafylaktisk chok desværre ikke altid forhindres. Til gengæld er behandling af akut forværring af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom med netop Solu-medrol med til at helbrede tusindvis af mennesker dagligt, og som med al behandling må man opveje de gavnlige effekter mod de dårlige. En ny indlægsseddel i pakken vil derfor hverken ændre den måde, astmaanfald behandles, eller hvem der behandles. Oplysningen i programmet om astma som en sjælden dødsårsag blandt unge er direkte forkert. Astmaanfald er blandt de hyppigste årsager til uventet død blandt unge under 30 til 35 år. Indlægget i ¿21 søndag¿ er således problematisk. For det første bruges urigtige informationer til at underbygge historien om katastrofale følger af en mangelfuld indlægsseddel. For det andet giver programmet et fordrejet billede af virkeligheden, ikke bare til Katrines ulykkelige forældre, men til alle som ser programmet: Havde man bare haft en korrekt indlægsseddel, var ulykken aldrig sket. Indlægssedler skal selvfølgelig være fyldestgørende, men årsagen til dødsfaldet er ikke en systemfejl, en forkert indlægsseddel, som Lægemiddelstyrelsen burde have rettet. Årsagen til ulykken var derimod en meget sjælden bivirkning, som nok så mange indlægssedler ikke kan forhindre. Heller ikke i fremtiden.

Forsiden