Advarsel mod Hibz-uh-Tahrir

Det er rimeligt og i orden og i henhold til civiliseret holdning og medmenneskelig indstilling, at nødstedte og forfulgte mennesker af fremmed herkomst for en tid kan opnå beskyttelse i Danmark og for det danske samfunds regning.

Men det må anses for et besynderligt og uheldigt sammentræf, at ansvarlige myndigheder har fundet det rimeligt og tilrådeligt, at mennesker med muslimsk baggrund og kultur har fået tilladelse til at slå sig ned i Danmark i det mindste, når disse mennesker ikke kan forsørge sig selv. For mig at se er der sket en tosidet krænkelse. Over for Danmark sker krænkelsen på den måde, at vi bliver tilført mennesker, der i første omgang er at betragte som gæster, der uden genydelse får deres ophold betalt kvit og frit. Derfor burde det være rimeligt, at vi som værtsland kunne sige fra over for mennesker af så fremmedartet en kultur, som ikke kan forventes at tilføre dansk kultur noget positivt, ikke engang arbejdskraft, som sætter dem i stand til at forsørge sig selv. De fremmede af muslimsk religion og kultur kan fra deres synsvinkel ikke andet end føle sig anbragt på et sted, der er dem komplet fremmedartet på alle måder, lige fra klima, kultur, religion til civilisation og demokrati. Der er simpelthen tale om en tosidet menings- og hensynsløshed. Det kan derfor ikke opleves som andet end en grov uforskammethed nærmende sig det forbryderiske, at herboende elementer af den muslimske tilbagegangskultur opfører sig storskrydende med herskermanér. Det er med megen undren, at en så antidemokratisk bevægelse kaldet Hizb ut-Tahrir kan få lov til at udfolde sine antidemokratiske meriter i Danmark. Den i bund og grund ekstremistiske Hizb ut-Tahrir-bevægelse fremturer med sin foragt for demokrati og sit middelalderlige og anticiviliserede syn på kvinder og jøder, som tilsyneladende ikke er ændret siden Muhameds dage. Hizb ut-Tahrir-bevægelsen er et typisk eksempel på et arrangement, der misbruger vort lands demokratiske rettigheder om forenings- og forsamlingsfrihed til at holde møder, der har til hensigt at underminere det danske demokrati. Kendt er det, at Hizb ut-Tahrir-bevægelsen har uddelt løbesedler med opfordring til at dræbe jøder og truer eller chikanerer skolelærere i forsøg på at hverve nye medlemmer blandt skoleelever. Hizb ut-Tahrir-bevægelsen er ganske enkelt en trussel mod det danske samfunds nedarvede demokratiske værdier og traditioner og til syvende og sidst mod den danske grundlov. Hizb ut-Tahrir-folkene optræder som usympatiske gæster og må betragtes som en art "femte kolonne"-virksomhed, som det danske samfund ikke kan være tjent med at huse. Nazismen i tredivernes Tyskland brugte det derværende demokratiske system til at komme til magten. Men ikke så snart denne magtbegærlige og énsporede bevægelse havde fuppet eller truet sig til magten, afslørede den sit sande antidemokratiske væsen, som Tyskland og hele Europa kom til at lide under. Hizb ut-Tahrir-bevægelsen og andre ekstremistiske muslimske bevægelser synes at leve op til nazismens menneskefjendske indstilling og misforståelse af demokrati, som de alene ønsker at misbruge til antidemokratiske handlinger. Hizb ut-Tahrir-bevægelsen er simpelthen en farlig gæst at have inden for dørene, en snyltegæst, vi kun kan ønske bliver udvist af landet.