Advarsel mod flere svin

Både Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening advarer mod at tillade flere svin i Danmark - Landbruget ser klimaproblem i S-udspil

Der er gode tanker i Socialdemokraternes forslag om at samle fremtidens svineproduktioner ved motorveje og andre udpegede områder i stedet for at placere dem i fri natur. Men det bør ikke føre til, at svineproducenterne får lov til at holde flere svin ved at fjerne det såkaldte harmonikrav, mener Danmarks Naturfredningsforening. - Det er ikke bæredygtigt i dag, og det bliver endnu mindre bæredygtigt, hvis produktionen får lov at vokse, for det løser ikke det grundlæggende problem med den industrielle svineproduktion, der er ude af balance med naturen, siger præsident Ella Maria Bisschop-Larsen Hun mener ikke, det kun handler om at få styr på gyllen. - Landbruget skal også have styr på hvad der kommer ind, nemlig foderet. En øget svineproduktion vil lægge yderligere pres på det dyrkede land, fordi det vil betyde en intensiveret produktionen af foder og dermed flere sprøjtegifte og dårligere vilkår for dyr og planter, fastslår hun og peger på, at der allerede er 25 millioner svin i Danmark i dag, altså fem gange så mange som antallet af danskere. Skader klimaet Formand for Landsudvalget for Svin, gårdejer Lindhart B. Nielsen, Løgstør, mener ikke, at Socialdemokraternes forslag løser nogen problemer, men tværtimod skaber nogle nye. - Den bedste placering af en svinestald er midt på den mark, hvor foderet skal dyrkes og gyllen bringes ud. Hvis vi flytter dyrene væk fra jorden, skaber vi bare et vældigt stort nyt transportbehov, til skade for klimaet. Han mener, at landbruget i dag er i miljømæssig balance, når det gælder næringsstofferne, men erkender, at svineproduktion stadig lugter. - Det er et stort problem, vi endnu ikke har løsningen på, og derfor er det heller ikke en god idé at koncentrere husdyrbrugene. Lindhardt Nielsen peger på endnu et argument for decentrale placering af bedrifterne: det sikrer arbejdspladser ud over landet. Advarer mod flere svin Formand for Det Økologiske Råd, Christian Ege, advarer på linje med Danmarks Naturfredningsforening mod flere svin, og peger på, at den flydende del af gyllen, uanset biogasudnyttelse til biogas, stadig skal spredes på markerne. - Større enheder vil kræve tilsvarende større landareal til at sprede husdyrgødningen på. Det vil også kræve længere transport, for hvis produktionen skal ligge i industrikvarterer og op ad motorvejen, ligger det måske også et stykke væk fra de marker, det skal spredes på. Samtidig vil det ifølge Christian Ege unægtelig øge presset på import af foder som sojaprotein fra Latinamerika, som måske er produceret under vilkår, som ikke ligefrem lever op til danske standarder. - Danmark bør så vidt muligt dyrke foderet selv, og allerede i dag har vi flere svin i Danmark, end vi kan producere foder til, siger Christian Ege. Socialdemokraternes miljøordfører Mette Gjerskov understreger, at betingelsen for, at en svinefarmer i fremtiden ville kunne få lov at øge sin produktion er, at der er tale om et lukket system, hvor moderne anlæg opfanger udledningen. - Det er klart, at så snart vi taler om, hvad der skal lukkes ud fra systemet på marker og så videre, så skal der stadig gælde nogle klare krav.