Trafikpolitik

Advarsel til bilister

Det er nemmest at smide bilen i venstre side af den befærdede vej, når det nu der, butikken, man skal besøge, ligger. Og i Brønderslev har det hidtil ikke været nogen sag at parkere foran indkørsler, på fortovet eller andre ureglementerede steder. Nu er det imidlertid slut med anarkiet. Brønderslev Politistations nye leder, Henrik Poulsen, er sammen med sine medarbejdere begyndt at gå rundt i byen med det formål at stramme op på overholdelsen af færdselslovens bestemmelser om parking. - Parkering i venstre side af vejen er forbudt, lige som fortovet er til fodgængere og hverken til biler eller cyklister, slår Henrik Poulsen fast. Han erkender, at der indtil nu ikke er sket så meget med bilister med hang til ulovlig parkering. - Men den tid er ovre. En p-afgift koster 510 kr., mens cyklister får en bøde på 500 kr. for at cykle på fortovet, påpeger stationslederen, der dog de første par dage nøjes med at give de formastelige det, han betegner som "en blød henstilling".