Lokalpolitik

Advarselslampe til Leader+

Vælt ikke det bestående fritidsliv for at få noget nyt

SINDAL:Den fortsatte diskussion om to Leader+-projekter ved Hørmested Skole og TMI's klubhus har ført til, at politikere i både S og V er blevet betænkelig ved, hvilken indflydelse sådanne projekter kan få på tilskud til det bestående foreningsliv. - Jeg har det fint nok med, at rammen er udvidet på grund af de to projekter, og så forventer jeg også, at man ikke efterfølgende går ind i næste års budget og skærer i rammen. Men Leader+-projekterne begynder at blande sig ind i vores fritidspolitik, og jeg kan godt forestille mig, at der i en sparesituation er en, der så siger, at lokaletilskud til foreninger kan sættes ned fra 75 procent til for eksempel 72 procent. Og jeg vil godt advare imod den måde, som nogle af de her Leader+-sager kommer ind på og overhaler folkeoplysningsudvalget, sagde børne- og kulturudvalgsformand Arne Boelt (S) ved tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Udtalelsen var især rettet mod følgerne af klubhusprojektet. Begge projekter var udsatte punkter fra det forrige møde, hvor vedtagelsen blev udskudt, fordi den afledede driftsudgift for kommunen dengang ikke var taget i betragtning. Efterfølgende beregnede forvaltningen, at "Det virtuelle foreningssamarbejde" i et nybygget lokale ved Hørmested Skole vil give en afledet drift på 9520 kroner i 2004, og at projektet med øgede tilbud til de unge ved et udvidet klubhus i TMI får rammen til at stige med yderligere 10.000 kroner næste år. - Jeg er fuldstændig enig med Arne. Vi må se på vores fritidspolitik. Dengang vi bestemte, at vi godt ville modtage Leader+-midler, tænkte vi ikke på, at det kan være en bombe under det bestående foreningsliv. Nu godkender vi de to projekter, men alligevel har jeg lidt ondt i maven ved det, for vi skal ikke risikere at vælte det gamle for at støtte noget nyt, supplerede Jens-Ole Kjeller Petersen (V). Også borgmester Søren Risager (V) kunne se noget rigtigt i synspunktet, og han tilføjede, at både LAG-gruppen og Flemming Trinskjær har sagt god for, at projektet ved Hørmested Skole er i overensstemmelse med reglerne for Leader+. - Jeg har kun hørt, at det er i orden, sagde borgmesteren, og til det andet projekt fortsatte han: - Det, Arne siger, er helt relevant. Vi kan ikke sige os fri for, at den situation kan opstå, at vi skal kigge på rammen. Hvis ikke der er penge nok på næste års budget, så er vi nødt til at forholde os til det. Søren Risager understregede, at der fremover kommer beregninger på afledede driftsudgifter på samtlige Leader+-projekter, og at ledergruppen tager hånd om projekterne, så de får en korrekt behandling. Problemet med Leader+-projektet i TMI er i forhold til folkeoplysningsudvalget er, at det følger Leader+-proceduren og dermed ikke automatisk kommer til høring i udvalget, sådan som sagsforløbet ellers er ved til- og ombygninger af klubhuse. Nu sendes TMI-sagen til orientering. Debatten sluttede med, at en enig kommunalbestyrelse frigav 198.531 kroner til Hørmested-projektet og 80.000 kroner til TMI-projektet fra årets kommunale pulje til Leader+.