EMNER

Adventssjov på idrætsefterskole

HAVERSLEV:Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i Haverslev arrangerer traditionen tro søndag juleklip med elever og forældre. Arrangementet afsluttes med et fakkeloptog gennem byen med borgerforeningen som medarrangør. Her vil både julemanden og adskillige nisser deltage, og undervejs vil der ved indlagte pauser blive sunget adskillige julesange. Fakkeltoget slutter ved torvet, hvor det store juletræ tændes. Herefter er alle velkommen til gløgg og varme æbleskiver på HCI, en tradition, der plejer at samle rigtig mange mennesker.