EMNER

Advokat-afgørelse på vej i sagen om omstridt Hou-fyring

HALS:Det er med spæn-ding, at der i byrådet og den kommunale top ses frem til næste uge. Byrådet vil således mandag aften på et ekstraordinært, lukket møde blive præsenteret for de konklusioner, der er blevet draget af advokatfirmaet Norrbom & Vinding, efter at byrådet tidligere i år besluttede at hyre dette firma til at foretage en uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af den såkaldte Høgsbro-sag. Det er sagen om, hvordan den tidligere børnehaveklasseleder på Hou Skole, Henriette Høgsbro, blev fyret af kommunen efter angiveligt at være blevet lovet at kunne vende tilbage til jobbet i forlængelse af en længere sygefraværsperioode, der skyldtes kontroverser mellem Henriette Høgsbro og den daværende leder på Hou Skole, Ole Møller.