Advokatvirksomhed

Advokat blåstempler generationsskifte i Par No 7

Gam­le og nye an­sig­ter sam­let om ge­ne­ra­tions­skif­tet i sil­de­mar­ke­dets eventbar Par No 7: NABs Pe­der Bach (tv), Hans Hansen og for­mand Ej­ler E. Ja­kob­sen, ad­vo­kat, høj­es­te­rets­sag­fø­rer J.J. Bor­re­gaard, og den nye ge­ne­ra­tion re­præ­sen­te­ret af An­ders Holm, An­ders Høj­gaard, Ma­thias Jus­te­sen, Stef­fen Ja­kob­sen og Peter Ja­kob­sen. 
pri­vat­fo­to

Gam­le og nye an­sig­ter sam­let om ge­ne­ra­tions­skif­tet i sil­de­mar­ke­dets eventbar Par No 7: NABs Pe­der Bach (tv), Hans Hansen og for­mand Ej­ler E. Ja­kob­sen, ad­vo­kat, høj­es­te­rets­sag­fø­rer J.J. Bor­re­gaard, og den nye ge­ne­ra­tion re­præ­sen­te­ret af An­ders Holm, An­ders Høj­gaard, Ma­thias Jus­te­sen, Stef­fen Ja­kob­sen og Peter Ja­kob­sen. pri­vat­fo­to

NIBE:De 15 medlemmer af Nibe Alternative Cykelklub, NAB, har i adskillige år drevet den succesrige eventbar Par No 7 på sildemarkeder, men gennemfører nu et glidende generationsskifte. - Privathospitalet Stue 7 kræver mange kræfter, og der skal nyt blod til Par No 7, så en ny generation af Nibes idræts- og kulturungdom kan tage over, siger NABs Torben Jakobsen. Ved en ceremoni har advokat, højesteretssagfører J.J. Borregaard, nu blåstemplet generationsskiftet. - Vi overlader dog ikke alt ansvar til drengene lige med det samme, og holder konstant et vågent øje med Par No 7 under dette års sildemarked, fortæller Torben Jakobsen.