Advokat: Civilretsdirektoratet fjernstyrede fogedretten

Bortførelser 24. september 2002 08:00

KØBENHAVN: Den 45-årige Kirsten Chesnut sultestrejker fortsat på Christiansborgs trappesten for at sikre sig, at det bliver hendes sag, der kommer på dagsordenen, når hun fredag skal til møde med justitsminister Lene Espersen (K). Kirsten Chesnut sultestrejker for at blive genforenet med sin søn i USA, og for at få de danske myndigheder til at erkende, at de har begået fejl i det forløb der førte til, at hun er dømt for børnebortførelse. Kirsten Chesnut og hendes støtter frygter, at det på fredag bliver en udvandet dagsorden om børnebortførelser, ministeren vil forsøge at få igennem, og at den aktuelle sag bliver parkeret på et sidespor. Og tilsyneladende er Kirsten Chesnuts dom for børnebortførelse en svær sag at overskue, selv for medlemmer af Folketingets Retsudvalg. Det antyder en brevveksling mellem medlem af Folketingets Retsudvalg Line Barfod (EL) og Kirsten Chesnuts advokat Jytte Thorbek. Politikeren og advokaten er på afgørende punkter lodret uenige om, hvad der egentlig er kernen i Chesnutsagen. I sit brev skriver folketingsmedlem Line Barfod, at hun ikke kan og ikke ønsker at blande sig i domstolenes afgørelser, og hun henviser til, at der i Danmark er en tredeling mellem den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Jytte Thorbek svarer, at det er så elementært at hun undrer sig over det behøver at blive gentaget gang på gang. - Men det skal dog bemærkes, at Civilretsdirektoratet på en yderst indgribende måde har blandet sig i fogedrettens handlinger (i Kirsten Chesnuts sag) med en urigtig afgørelse til følge, hedder det i brevet fra Jytte Thorbek. - Det væsentligste problem er, at de dokumenter, som den amerikanske centralmyndighed fremsendte til Civilretsdirektoratet ikke opfyldte Haagerkonventionens krav (i bortførelsessager) til seriøs dokumentation, og at Civilretsdirektoratet ikke overholdt et lovkrav om prøvelse af disse dokumenter, men blot sendte dem videre til fogedretten, som heller intet efterprøvede og blankt afviste indvendinger fra Kirsten Chesnuts daværende advokat. Men ikke nok med det. I skøn samdrægtighed med den amerikanske centralmyndighed tilrettelagde direktoratet fogedretssagen på en sådan måde, at Kirsten Chesnut var dømt på forhånd, skriver advokat Jytte Thorbek til Enhedslistens medlem af retsudvalget. Kirsten Chesnut, der har mistet hele sit livsgrundlag i USA, har aldrig været afhørt af en dommer i Danmark. Formanden for Folketingets Retsudvalg Anne Baastrup (SF) og Line Barfod opfordrer justitsminister Lene Espersen (K) til straks at få nedsat et uvildigt udvalg fremfor at afvente, at et beslutningsforslag bliver vedtaget i Folketinget. Et sådant udvalg bør gennemgå Kirsten Chesnuts sag og en række andre internationale børnesager og inddrage erfaringer fra andre landes behandling af sådanne sager for at se, om der kan foreslås ændringer. Udvalget vil også kunne inddrage de anbefalinger, der i løbet af kort tid kommer fra den tværministerielle arbejdsgruppe, der blev nedsat i vinter, efter at der havde været fokus på sager om børn, der bliver bortført fra Danmark, skriver de to folketingsmedlemmer. De vil gerne opnå, at der sikres sammenhæng i, hvordan vi behandler internationale sager om børn, hvadenten børnene opholder sig i Danmark eller i andre lande. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...