Retspleje

Advokat langer ud efter kollega

Udtalelser fra forsvarer vækker harme

HJØRRING:Er man som advokat utilfreds med en dom afsagt i byretten, må man kritisere retten som institution og ikke hænge enkeltdommere ud. Det mener advokat Søren Bach, Hjørring, tidligere dommerfuldmægtig. Han er utilfreds med udtalelser fra sin kollega, Niels Fjeldberg, der var forsvarer for den vietnamesiske kvinde fra Hirtshals, der onsdag foruden fængsel blev dømt til udvisning for narkokriminalitet af en domsmandsret i Hjørring. Over for pressen understregede Niels Fjeldberg, at flertallet for udvisningen kom fra de to lægdommere i sagen. - Jeg mener ikke, den udtalelse skal stå alene, siger Søren Bach. Jeg synes, det er usmageligt at nedgøre det folkelige element i en straffesag. Man må acceptere, at lægdommere kan have et andet synspunkt. Derfor har man ankesystemet, hvis man er uenig. I en kollegial ret, kan man ikke udstille enkeltdommere, siger Søren Bach, der frygter, at den metode kan medføre, at almindelige borgere vil betakke sig for jobbet som lægdommer. Advokat Niels Fjeldberg, siger, at han ikke har noget mod lægdommere, der er et system, der tager udgangspunkt i Grundloven. - Søren Bach har både ret og uret. Ret i, at man kan anke en dom, hvis man mener, den er forkert. Men det fremgår af loven, at hvis den juridiske dommer er uenig med lægdommerne - til fordel for den tiltalte - så skal det fremgå af dommen med navns nævnelse. Og det gjorde det i denne sag. Begrundelsen herfor er, at det kan være et vink med en vognstang om, at det kan være rigtigt at se nærmere på sagens afgørelse og prøve den ved en højere instans, siger Niels Fjeldberg. Det er en garanti for retssikkerheden. - Det er systemet og ikke mig, der gør det muligt at se, at det er lægdommerne, der har haft en anden opfattelse, siger Niels Fjeldberg. Forsvarsadvokaten har på vegne af sin klient anket udvisningen til Landsretten. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til at anke skyldsspørgsmålet og udmålingen af fængselsstraffen.