EMNER

Advokat: - Stærk tobak

Jura-professor er kritisk over for politianmeldelse af Ebh-fondens bestyrelse

Fremgangsmåden er imidlertid klart ulovlig og helt utilstedelig, vurderer landets førende ekspert på området, processor dr.jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet. Arkivfoto: Lars Pauli

Fremgangsmåden er imidlertid klart ulovlig og helt utilstedelig, vurderer landets førende ekspert på området, processor dr.jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet. Arkivfoto: Lars Pauli

FJERRITSLEV:Det faktum, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu har meldt Ebh-fondens bestyrelse til bagmandspolitiet, kommer ikke som nogen overraskelse for Erik Werlauff, juraprofessor ved AAU og forsvarer for bestyrelsens formand Egon Korsbæk. Men han mener, at det sker på et alt for spinkelt juridisk grundlag. - Det er stærk tobak, at styrelsen nu anmelder den samlede bestyrelse til politiet med henvisning til nogle vage og elastiske lovbestemmelser. Bestyrelsen har lavet nogle fodfejl, men den har på ingen måde handlet hverken erstatnings- eller ansvarspådragende, siger Erik Werlauff. Dermed fastholder han de synspunkter, han fremførte i sit høringssvar til den granskningsrapport, som advokat Carsten Fode lavede om forholdene i fonden for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. - Der er intet nyt i det, styrelsen siger i dag og det, der står i rapporten. Styrelsen tager fortsat kun udgangspunkt i lovgivningen om fonde og ser helt bort fra, at bankfondene også har baggrund i lov om finansiel virksomhed. Det er helt forkert, mener Erik Werlauff. Han fastholder, at bestyrelsen handlede korrekt hele vejen igennem - men måske ikke altid lige klogt. - Der er punkter, hvor de skulle have handlet anderledes. Specielt ville det have været hensigtsmæssigt, hvis de havde forelagt det for styrelsen, da de i foråret 2005 besluttede at gå over til en "offensiv" investeringsstrategi. - Omvendt fastholder jeg, at styrelsen af egen drift burde have reageret, da den så fondens regnskaber for 2005 og frem. Som tilsynsførende myndighed skal den jo netop føre tilsyn og ikke kun registrere, siger Erik Werlauff.