Advokatvirksomhed

Advokat straffes for dobbelt-rolle

Hjørring-advokaten Lars Salling er af Advokatnævnet idømt en bøde på 10.000 kr. - i branchen betegnet som usædvanlig høj.

Advokatnævnet begrundet bødens størrelse med, at det ikke er første gang, Lars Salling får bøder for overtrædelse af god advokatskik. I denne sag handler det blandt andet om, at han har hævet fra en klientkonto uden at kunne fremlægge bilag og for at have været i en dobbeltrolle. På den ene side skulle Lars Salling føre en erstatningssag for en klient efter en færdselsulykke. Samtidig har han som skolebestyrelsesformand været med til at afskedige samme person og videregivet oplysninger om denne afskedigelse i forbindelse med erstatningssagen. Sekretariatschef i Advokatnævnet, Pia Birkegaard, vil ikke oplyse, hvor mange bøder, der er tale om. Ifølge NORDJYSKES oplysninger drejer det sig om fire eller fem bøder. Lars Salling har ikke anket sagen, men betalt bøden. Han erkender, at han får én over næsen af Advokatnævnet. - Men jeg mener ikke afgørelsen er rigtig, selv om der er noget korrekt i den, siger han. 1. sektion side 5