Advokatvirksomhed

Advokat

jacob ottesen.

jacob ottesen.

UDNÆVNELSE:Advokat Jacob Ottesen har pr. 1. september opnået sin autorisation som advokat. Jacob Ottesen har gennemført sit fuldmægtigforløb hos Philip & Partnere i København og vil fortsætte som hidtil med hovedsageligt at beskæftige sig med generel erhvervs- og selskabsret, herunder ansættelses- og arbejdsret.